e-Monitor Lekarski

reklama (płatna)
reklama (płatna)
reklama (płatna)

Miesięcznik Puls

Zobacz wszystkie
n201606
Pobierz plik .PDF

www.miesiecznik-puls.org.pl

Prosimy o weryfikowanie adresów do kolportażu „Pulsu” pod numerem tel. 22 54 28 314.

Zmiany adresu oraz zmiany dotyczące wspólnej wysyłki (w przypadku rodzin lekarskich, które nie chcą otrzymywać kilku egzemplarzy pism), proszę zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: p.rejestracja@oilwaw.org.pl, nr faksu 22 54 28 315 lub na adres biura Izby:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, 02-512 Warszawa, ul. Puławska 18

Redakcja Miesięcznika „Puls”

reklama (płatna)