5 grudnia 2016

Ubezpieczenia dla lekarzy – sprawdzone rozwiązania i nowe programy

Współpracująca z Okręgową Izbą Lekarską w programie ubezpieczeń OC w składce na samorząd, firma APRIL oferuje dodatkowe produkty ubezpieczeniowe dla lekarzy. Nowością jest ubezpieczenie April Financial Support Doctors, zapewniające dodatkowe świadczenia finansowe za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim.

Jeśli lekarz ulegnie wypadkowi w drodze do pracy, w trakcie pracy, lub po pracy np. wskutek napadu, i z zmuszony będzie do przerwy w wykonywaniu pracy, to ubezpieczenie, o którym mowa zapewnia mu 300 złotych za każdy dzień na zwolnieniu, 9 tysięcy złotych miesięcznie lub 12 tysięcy w okresie ubezpieczenia.

Znany już lekarzom program Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej – program finansowany z składek członkowskich Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pozwala na ubezpieczenie od ryzyka konsekwencji błędu przy wykonywaniu przez lekarza i lekarza dentysty świadczeń medycznych. Jest to ubezpieczenie podstawowe. Często okazuje się, że lekarz i lekarz dentysta potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń przy wykonywaniu swojego zawodu, takich jak dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC Nadwyżkowe.

Polecany przez OIL w Warszawie program APRIL OC Nadwyżkowego przeznaczony jest zwłaszcza dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, wykonują działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie obejmuje szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem lub też objęte, ale nie zaspokojone z sum gwarancyjnych dla OC obowiązkowego. Sumy te w OC Nadwyżkowym mogą sięgać nawet dwóch milionów złotych na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie pokrywa szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium RP, zaś czas ochrony jest taki sam jak w ubezpieczeniu obowiązkowym. Warto dodać, że w przy zakupie tego ubezpieczenia obowiązuje preferencyjna składka dla lekarzy i lekarzy dentystów członków OIL w Warszawie.

Lekarze z naszego samorządu, korzystając z programu ubezpieczeń w składce, uzyskują Kartę Klienta PZU, która uprawnia do dwudziestoprocentowej zniżki przy zawieraniu innych ubezpieczeń, w tym majątkowych lub komunikacyjnych (OC i AC). Mowa o dodatkowej zniżce, niezależnej od innych zniżek wypracowanych przez lekarza i lekarza dentystę, z której można skorzystać u każdego agenta PZU. Uprawnienia lekarza do zniżki ważne są przez cały czas trwania grupowego programu OC finansowanego przez OIL w Warszawie z składek członkowskich.

 

Tagi: , , , , , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie