2 kwietnia 2015

Lekarskie OC w składce na samorząd

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w ramach składki płaconej na samorząd lekarski otrzymają polisę na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Od 1 kwietnia tego roku prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzej Sawoni uzyskał upoważnienie do prowadzenia negocjacji w celu uzyskania jak najlepszych warunków  takiego ubezpieczenia.

Przystąpienie do ubezpieczenia oferowanego przez Izbę byłoby dla lekarza/lekarza dentysty dobrowolne. Lekarz nie ponosiłby żadnych wydatków, ponieważ koszt polisy byłby zawarty w opłacanej przez niego składce na samorząd lekarski.

Gdyby to się udało, byłby to milowy krok w zbliżeniu się Izby do swoich członków. Decyzja o podwyższeniu składki była kluczowa, by móc przystąpić do przeprowadzenia tego projektu. Z tego powodu byłem gorącym zwolennikiem podwyżki – mówi prezes Sawoni.

Od początku tego roku wysokość składki na samorząd dla większości członków została podwyższona o 20 zł – z 40 do 60 zł.

Dodaje, że izbowa oferta objęcia ubezpieczeniem będzie skierowana do lekarzy i lekarzy dentystów opłacających składkę na samorząd w pełnej wysokości.  Docelowo może dotyczyć mniej więcej 25 tys. osób. Ubezpieczenie miałoby stopniowo obejmować wszystkich chętnych lekarzy i lekarzy dentystów w miarę wygaszania umów zawartych przez nich indywidualnie z ubezpieczycielami.

To będą trudne rozmowy – mówi prezes o negocjacjach z firmami brokerskimi i ubezpieczeniowymi. Dodaje, że chciałby, by projekt wystartował jeszcze w czerwcu, bo wtedy wielu lekarzom i lekarzom dentystom wygasają polisy.

Izba chciałaby wynegocjować ubezpieczenie obowiązkowe wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na podstawie umów cywilno-prawnych oraz dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy i lekarzy dentystów mających nawiązany stosunek pracy obejmujące możliwość roszczenia regresowego określonego Kodeksem pracy.

Takie rozwiązania funkcjonują w innych krajach. W Polsce stosują je niektóre samorządy zawodów zaufania publicznego, np. ubezpieczenie OC otrzymują w ramach składki radcowie prawni – dodaje wiceprezes ORL w Warszawie Konstanty Radziwiłł.

Justyna Wojteczek

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie