28 sierpnia 2015

Izbowy program ubezpieczeń także dla zwolnionych z opłacania składek

Ponad cztery tysiące polis wystawiono lekarzom i lekarzom dentystom na mocy izbowego programu ubezpieczenia OC w ramach składki na samorząd. Od 1 września program zostanie rozszerzony o grupowe ubezpieczenie OC dla tych członków izby, którzy są zwolnieni z opłacania składki na samorząd lub uiszczają ją w wysokości 10 zł.

– Program cieszy się dużą popularnością  – informuje Monitor Lekarski dyrektor ds. operacyjnych April Polska Medbroker Agnieszka Curlej. Ta spółka jest pełnomocnikiem Izby w programie, którego partnerem jest PZU SA. Organizatorem, ubezpieczającym i płatnikiem jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Do Izby zgłaszali się od początku uruchomienia programu lekarze i lekarze dentyści, którzy nie spełniają jednego kryterium włączenia do programu: nie opłacają składki na samorząd w wysokości 60 zł miesięcznie, ponieważ albo są z tego obowiązku zwolnieni, lub płacą ją w wysokości 10 zł. Dla tej właśnie grupy Izba z partnerem i pełnomocnikiem przygotowała ofertę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia OC, w ramach którego można opłacić polisę indywidualnie. Szczegóły tego programu znajdują się TU, czyli w umowie dla chętnych do skorzystania z tej oferty.

Pracownicy sekcji składek przypominają, by lekarz czy lekarz dentysta przed wysłaniem formularza danych, koniecznego do zawarcia polisy, upewnił się, że nie ma zaległości w składkach na samorząd. Można to zrobić kontaktując się z sekcją składek. Takie działanie skróci czas oczekiwania na polisę; firma ubezpieczeniowa nie będzie już występować do izby z zapytaniem o niezaleganie ze składkami.

Unikalny partnerski program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków OIL jest realizowany dzięki podpisanej przez prezesa ORL w Warszawie Andrzeja Sawoniego i skarbnika Romana Olszewskiego umowie z PZU S.A.

W ramach programu lekarzowi/lekarzowi dentyście przysługuje ochrona z tytułu podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Możliwe są dwa warianty, w zależności od formy wykonywania zawodu:

  • Ubezpieczenie obowiązkowe (dla lekarzy i lekarzy dentystów zobowiązanych na mocy prawa do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – czyli przede wszystkim tych, którzy prowadzą praktyki lekarskie).

Warunki tego ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293 poz. 1729).

  • Ubezpieczenie dobrowolne (dla tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie są zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na mocy powyższego rozporządzenia – czyli przede wszystkim zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą).

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy, ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 Zarządu PZU SA z dnia 27 grudnia 2011 roku.

Suma gwarancyjna w obydwu wariantach jest taka sama: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

– Skorzystanie z oferty programu nie wyklucza zawarcia – już za dodatkową opłatą – indywidualnej dodatkowej polisy ubezpieczenia. Z takiej opcji mogą między innymi chcieć skorzystać lekarze zajmujący się medycyną estetyczną czy też ci, którzy swoje ryzyko oceniają na wyższe niż zawarte w proponowanej przez nas sumie gwarancyjnej – zastrzega Agnieszka Curlej.

  • Od 1 września lekarze i lekarze dentyści, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z programu oferowanego przez Izbę (z racji tego, że nie opłacali składek na samorząd w pełnej wysokości), mają możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia OC.

Odpowiedzi na pytania dotyczące ubezpieczeń można uzyskać pod numerami:

22 295 80 58
22 295 80 59
22 295 80 61
lub wysyłając zapytanie na adres: centrala.medbroker@pl.april.com

OIL w Warszawie jest pierwszą okręgową izbą lekarską, która swoim członkom zaproponowała ubezpieczenie OC w ramach składki.

jw

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie