Bohdan Woronowicz

b. Woronowicz B.

Bohdan Tadeusz Woronowicz – absolwent Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień. Absolwent Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim.

  • Twórca i wieloletni kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 1984 – 1998 (tj. do czasu likwidacji) jako kierownik Podzespołu ds. Lecznictwa Odwykowego w Krajowym Nadzorze Specjalistycznym w dziedzinie Psychiatrii, inicjował nowe rozwiązania w zakresie organizacji lecznictwa odwykowego oraz wspierał tworzenie i wdrażanie nowoczesnych programów terapii uzależnienia od alkoholu w wielu poradniach, oddziałach i ośrodkach na terenie całej Polski. Po odbyciu szkoleń w ośrodkach leczenia uzależnień, głównie w Stanach Zjednoczonych, wprowadził do lecznictwa odwykowego w Polsce nowe podejście do leczenia (m.in. tzw. model Minnesota) oraz nowoczesne metody leczenia oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych (psychoterapię uzależnień);
  • W ramach Regionalnego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej uczestniczył w prowadzeniu różnorodnych form szkolenia specjalistów na terenie Białorusi, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Słowacji, Ukrainy, kilku regionów Rosji (w tym Syberia – Irkuck, Błagowieszczeńsk, Jakuck; Daleki Wschód – Władywostok, Chabarowski, Sachalin, Kołyma – Magadan oraz Kamczatka), a także Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Mongolii;
  • Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy Powiernik klasy A (niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. W 1980 roku zainicjował i wspierał powstanie pierwszej w Warszawie a czwartej w Polsce grupy Anonimowych Alkoholików „Odrodzenie” i udostępnił pomieszczenia oddziału odwykowego na spotkania jej uczestników.
  • Członek Rady ds. Akredytacji przy PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz członek Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego.
  • Prezes Zarządu Fundacji „Zależni-Nie-Zależni”. Dyrektor Centrum Konsultacyjnego AKMED w Warszawie.
  • Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi uzależnionych”.
  • Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz kilku książek: m.in. „Alkoholowe Vademecum dla każdego” (1993), „Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu” (2008), „Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia” (2009), „Hazard. Historia, zagrożenia i drogi wyjścia” (2012, red.), „Dasz Radę. O pokonywaniu uzależnień” (2014).
Izba lekarska OIL w Warszawie
Funkcje Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

  • pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
Tytuł zawodowy lekarz
Tytuł naukowy doktor n. med.
Specjalizacja psychiatria (st. I i II), seksuologia (st. II)
Kontakt b.woronowicz@oilwaw.org.pl