Romuald Krajewski

W 1975 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Pięć lat później był już specjalistą neurochirurgiem. Jest doktorem habilitowanym nauk medycznych. Kieruje oddziałem zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi w warszawskim Centrum Onkologii.

Jest autorem szeregu publikacji, zarówno naukowych, jak i publicystycznych. Prowadzi własną stronę internetową – adres to: http://www.rkrajewski.nil.org.pl Lubi tropić absurdy tzw. medycyny alternatywnej. Interesują go też kwestie związane z deontologią lekarską.

Jest sekretarzem odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Pełni funkcję wiceprezesa Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Jego zainteresowania pozamedyczne to informatyka, tenis i tenis stołowy.

Izba lekarska OIL w Warszawie
Funkcje Naczelna Izba Lekarska

 • wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
 • przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
 • zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Lekarskiej
 • przewodniczący Rady Naukowej NSL
 • delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • członek Komisji ds. Lekarzy Cudzoziemców
 • członek Komisji Etyki Lekarskiej
 • członek Komisji Kształcenia Medycznego
 • członek Zespołu do Zmian w Regulacjach Prawnych dot. Zasad Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
 • osoba odpowiedzialna za treść informacji i dokumenty umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej

Okręgowa Izba Lekarska

 • zastępca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
 • członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
 • członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „PULS”
Tytuł zawodowy lekarz
Tytuł naukowy doktor hab. n. med.
Specjalizacja neurochirurgia (st. II)
Kontakt rkrajewski@hipokrates.org