16 maja 2016

XIII Krajowy Zjazd: trzeba ustalić płacę minimalną dla lekarzy

Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia lekarzy, apel o udział Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Radzie Dialogu Społecznego i utrzymania zasady równego dostępu placówek publicznych i niepublicznych do środków państwowych na leczenie – to niektóre z apeli i stanowisk przyjętych na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie.

Pełna relacja ze zjazdu znajduje się na stronie Gazety Lekarskiej

Lekarze i lekarze dentyści kolejny raz zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań mających na celu ustalenie wysokości ich minimalnego wynagrodzenia. Postulują, by w przypadku stażystów była to średnia krajowa, a w przypadku lekarzy bez specjalizacji oraz rezydentów – dwukrotność średniej krajowej. Z kolei lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji mieliby zarabiać minimum dwuipółkrotność średniej krajowej, a ze specjalizacją – trzykrotność średniej krajowej.

Zjazd wystosował apel do prezydenta Andrzeja Dudy oraz do posłów o nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. „Przepisy tej ustawy powodują niedopuszczalne wykluczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (…) z prawa do reprezentowania lekarzy i dentystów w Radzie Dialogu Społecznego, w tym w szczególności z prawa do przedstawiania z głosem stanowiącym stanowiska w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy tych grup zawodowych” – oceniono.

Zjazd wystosował także apel do premier Beaty Szydło o „utrzymanie prawa podmiotów prywatnych do ubiegania się na równych prawach z podmiotami publicznymi o środki publiczne przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz o zachowanie konkurencyjności polegającej na możliwości wyboru podmiotu leczniczego przez pacjentów”.

Lekarze oceniają, że wprowadzenie zasad konkurencji między podmiotami udzielającymi świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz udziału podmiotów prywatnych, obok publicznych, w udzielaniu tych świadczeń miało istotny wpływ „na znaczące zwiększenie liczby udzielanych świadczeń, poprawę ich jakości oraz poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ostatnich kilkunastu latach”. Przekonują, że w niektórych dziedzinach opieki zdrowotnej, „w których osiągnięto powszechnie doceniane sukcesy”, udział prywatnych podmiotów jest niemal całkowity.

Zdaniem lekarzy te zasady powinny być zachowane bez względu na przyjęty sposób finansowania systemu opieki zdrowotnej – ubezpieczeniowy lub budżetowy.

Lekarze uważają także, że system wystawiania e-zwolnień należy radykalnie uprościć, tak aby rolą lekarza było jedynie określenie rozpoznania i czasu niezdolności do pracy. Zaapelowali także o uproszczenie zasad wystawiania recept poprzez zniesienie obowiązku ustalania przez lekarzy poziomu odpłatności leku oraz ustalania „jakichkolwiek okoliczności niemedycznych, które wiązałyby się z możliwością odpowiedzialności finansowej lekarzy”.

Zjazd zaapelował do ministra zdrowia także o podjęcie działań mających na celu m.in. ograniczenie reklamy leków i suplementów diety w środkach masowego przekazu oraz umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza na doskonalenie zawodowego.

Zaapelowano również do rektorów uczelni medycznych o stosowanie tekstu przyrzeczenia lekarskiego tożsamego z zawartym w preambule kodeksu etyki lekarskiej.

jw/PAP                                                                                                                                                                                     PAP 24_24

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie