1 lipca 2016

Kodeks Przejrzystości po pierwszym roku

Pierwszego lipca br., w czasie konferencji prasowej, INFARMA podsumowała pierwszy rok (2015) obowiązywania Kodeksu Przejrzystości w Polsce.

Andrzej Sawoni, prezes ORL w Warszawie:


andrzej-sawoniCieszę się, że Kodeks Przejrzystości zaistniał, uważam, że jest to krok w dobrą stronę, choć tymczasem jeszcze niewielki. Na razie uczestniczą w programie tylko firmy innowacyjne i tylko część lekarzy. Ale są to przecież początki. Jeżeli chodzi o nasze środowisko – trzeba prowadzić akcję informacyjną wyjaśniającą, że takie są kierunki działania na świecie, przykładem wyjątkowej transparentności w tym względzie są Stany Zjednoczone. Nasza Izba będzie popierała te działania.
Trzeba podkreślić udział firm w kształceniu lekarzy, przede wszystkim młodych. Konferencje naukowe, szczególnie międzynarodowe, są bardzo drogie i wtedy pomoc firm farmaceutycznych jest bardzo istotna, także dla pacjentów, bo wykształcony, rozwijający się lekarz to gwarancja bezpieczeństwa chorego i wysokiej jakości świadczeń medycznych.
Tak więc Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie będzie program propagować. Zorganizowaliśmy już wcześniej wspólnie z INFARMĄ konferencję i będziemy podejmować dalsze wspólne działania, także po to, by wszystkich lekarzy przekonać, że transparentność w kontaktach firm farmaceutycznych i lekarzy służy naszemu środowisku, także w odbiorze społecznym.
Not. egw

 

Kodeks Przejrzystości to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA. Zapisy Kodeksu respektują 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Prezes Zarządu INFARMY_Dorota Hryniewiecka-Firlej

Na zdjęciu prezes Zarzadu Stowarzyszenia INFARMA Dorota Hryniewiecka-Firlej. Fot. (C) INFARMA

Z przygotowanej przez INFARMĘ analizy raportów opublikowanych przez 32 sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości wynika, że w roku 2015 firmy te przeznaczyły w sumie 623 mln złotych na realizację badań klinicznych oraz inne formy współpracy ze środowiskiem medycznym.
Kwota ta przedstawiona jest w podziale na trzy kategorie: świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, organizacji ochrony zdrowia oraz na działalność badawczo-rozwojową. 63% wszystkich środków, tj. 395 mln złotych, związanych jest ze współpracą w ramach ostatniej kategorii, obejmującej wynagrodzenia zarówno dla badaczy, jak i ośrodków, w których realizowane są badania kliniczne. Dane te wskazują na skalę inwestycji branży w innowacyjną gospodarkę, ale przede wszystkim obrazują kluczową rolę lekarzy w procesie tworzenia nowoczesnych i skutecznych terapii.
Istotnym elementem Kodeksu Przejrzystości jest umożliwienie opinii publicznej poznania wartości i zakresu współpracy, ale także zaprezentowanie jej w sposób możliwie transparentny. Służy temu możliwość przypisania świadczeń do indywidualnych lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów.
Wkład innowacyjnych firm farmaceutycznych w podnoszenie wiedzy lekarzy wyraźnie widać analizując zakres współpracy branży z organizacjami ochrony zdrowia i przedstawicielami zawodów medycznych. Jak wynika z raportów, obejmuje ona przede wszystkim organizację lub udział w wydarzeniach naukowych i edukacyjnych. Te aktywności stanowią 20% wszystkich świadczeń na rzecz środowiska medycznego. Pozostałe obszary kooperacji, służące wzajemnej, bezpośredniej wymianie wiedzy i doświadczeń – takie jak prowadzenie wykładów, przygotowanie analiz medycznych, udział w radach naukowych i doradczych – obejmują łączne świadczenia o wartości 59 mln złotych. Stanowi to 9% wszystkich środków przekazanych na rzecz środowiska medycznego. Darowizny na rzecz organizacji ochrony zdrowia przekazane przez firmy farmaceutyczne to ponad 52 mln złotych. W zdecydowanej większości mają one postać leków lub finansowania badań diagnostycznych.

Zgodnie z Kodeksem oraz obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi ochrony danych osobowych, taka publikacja wymaga zgody lekarza. W pierwszym roku obowiązywania Kodeksu udzieliło jej 22% przedstawicieli zawodów medycznych, przy średniej wartości świadczeń w wysokości 2772 złotych. W przypadku organizacji ochrony zdrowia – a zatem towarzystw naukowych czy szpitali –odpowiednio 70% i 32 514 złotych.

Infarma/egw

 

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie