27 listopada 2014

Szczęśliwi rodzice od 1 stycznia będą mogli dostać od warszawskiej Izby „becikowe”

„Becikowe” na każde nowo urodzone dziecko w rodzinie lekarskiej oraz większe kwoty pożyczek z Funduszu Samopomocy OIL w Warszawie to najistotniejsze zmiany, jakie wprowadziła do regulaminu tego Funduszu Okręgowa Rada Lekarska na swoim listopadowym posiedzeniu.

Na Fundusz od 1 stycznia przyszłego roku będzie przeznaczane 2,5 proc. przychodu ze składki na izbę. – To kwota około 400 tys. w roku – poinformował przewodniczący Rady i skarbnik Izby Roman Olszewski. Dodał, że w poprzedniej kadencji (przez cztery lata) Fundusz rozdysponował ok. 1,2 mln zł. Odpis ze składki to niejedyne środki, jakimi obraca Fundusz. Wpływają na jego rachunek także spłaty pożyczek udzielonych dotychczas.

Izba fundować będzie lekarzom i lekarzom dentystom – członkom OIL w Warszawie – 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka.

„Becikowe” będzie przyznawane na każde urodzone żywe dziecko, zatem rodzice bliźniaków otrzymają 2 tys. zł. Jeśli obydwoje rodzice są lekarzami – członkami izby w Warszawie – ta zapomoga przysługuje jednemu z nich. Świadczenie będzie przydzielane niezależnie od dochodu w rodzinie.

Wniosek o „becikowe” należy złożyć w terminie trzech miesięcy od urodzenia dziecka. Inne warunki przyznania „becikowego” to dołączenie aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenia o potwierdzającego opłacanie składek na samorząd lekarski.

jw

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie