21 listopada 2014

Rząd chce zaostrzyć warunki dotyczące rezydentur; Prezydium ORL przeciwne zmianom

Praktyczne uniemożliwienie jakichkolwiek zmian po zakwalifikowaniu się lekarza czy lekarza dentysty na szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uważa, że restrykcje idą za daleko. Zdaniem tego gremium wejście w życie proponowanych zmian doprowadzi do zmniejszenia liczy specjalistów w specjalizacjach niepodstawowych.

Prezydium przyjęło stanowisko w tej sprawie 19 listopada br. Zostało ono przekazane do Naczelnej Rady Lekarskiej, która zajmie się sprawą proponowanych zmian po zbadaniu zdania na ten temat okręgowych izb lekarskich.

Rząd chce, żeby lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, nie mógł złożyć ponownego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w tym trybie. Wyjątkiem byłaby jedynie sytuacja, w której posiadałby orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań medycznych do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie.

– To zbyt daleko idące. Zdarza się przecież, że lekarz w trakcie szkolenia zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma predyspozycji do dziedziny, w której zaczął się szkolić. Bywają też różne sytuacje losowe – mówił podczas posiedzenia Prezydium Tomasz Imiela z Komisji ds. Młodych Lekarzy, która przygotowała projekt stanowiska.

Rząd zwraca uwagę, że obecnie przepisy ustawy w praktyce nie ograniczają możliwości rozpoczęcia kolejnego szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, w przypadku gdy lekarz odbył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał potwierdzenie realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji, ale jeszcze nie uzyskał tytułu specjalisty w danej dziedzinie (np. nie przystąpił do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego).

„Zmiana brzmienia przepisu wprowadza możliwość ograniczenia nadużyć dokonywanych przez lekarzy w tym zakresie, w szczególności polegających na zamierzonym nieprzystępowaniu do PES, którego złożenie z wynikiem pozytywnym pozwala na otrzymanie tytułu specjalisty, aby obejść obecnie funkcjonujący art. 16h ust. 7 ustawy, zgodnie z którym szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty. (…) Zmiana uniemożliwia wielokrotne uzyskiwanie rezydentury, a tym samym ogranicza rozpowszechnioną praktykę blokowania miejsc rezydenckich poprzez rezygnowanie z przyznanej rezydentury i ponowne kwalifikowanie się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w tym samym trybie, ale w innej dziedzinie lub innym miejscu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Tomasz Imiela zgadza się, że zdarza się, iż lekarze i lekarze dentyści wykorzystują obecne przepisy, jednak jego zdaniem propozycja rządu nie jest dobrym pomysłem na ukrócenie tego rodzaju praktyk. Tę opinię podzieliło Prezydium.
Oponuje też przeciwko pomysłowi, by uniemożliwić lekarzom i lekarzom dentystom, zakwalifikowanym do specjalizowania się w trybie rezydentury, zmiany miejsca szkolenia pomiędzy województwami. „Są specjalizacje lekarskie i dentystyczne, w których od lat liczba miejsc szkoleniowych jest bardzo ograniczona lub są one niedostępne w danych województwach” – głosi przyjęte stanowisko. Członkowie Prezydium podnieśli też, że rezydent może chcieć zmienić miejsce odbywania szkolenia na inne województwo z uwagi na sytuację rodzinną lub zdarzenia losowe.

– W sztuczny sposób chce się przykuć ludzi do danego miejsca – ocenił Tomasz Imiela.

Prezydium uznało ponadto za niedopuszczalną zmianę zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury dla lekarzy, którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie obecnych przepisów. – Te przepisy będą działały wstecz. Ogłoszono je dwa tygodnie po tym jak złożyli podania o rezydentury – wyjaśnił Tomasz Imiela.

Prezes ORL Andrzej Sawoni uważa, że rezydentury powinny być rodzajem kontraktu lojalnościowego dla szpitala, który tworzy miejsce szkoleniowe, i lekarza, który z rezydentury korzysta. – To są publiczne pieniądze i zatem powinien to być to program lojalnościowy. Ja gwarantuję rezydenturę, a lekarz gwarantuje, że przez kilka lat będzie u mnie zatrudniony – powiedział.

Staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w roku 2014 finansowane są ze środków Funduszu Pracy. W roku 2015 w planie finansowym Funduszu Pracy przeznaczono na ten cel kwotę 835,3 mln zł. W roku 2015 przewiduje się także częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa w wysokości do 60,75 mln zł. Rozwiązanie to umożliwi realizację specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tysiąca osób. Nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma być wprowadzona poprzez zmianę ustawy budżetowej. Jest ona już złożona w Sejmie – nr druku to 2854.

jw

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie