4 sierpnia 2016

Ministerstwo Zdrowia chce zmienić wymogi dla dziecięcych centrów urazowych

Ministerstwo Zdrowia chce uchylić obowiązek zapewnienia w centrach urazowych dla dzieci całodobowego i niezwłocznego dostępu do angiografii i radiologii interwencyjnej. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie trafił w środę do konsultacji.

Projekt dotyczy rozporządzenia MZ z 25 stycznia br., które weszło w życie 1 czerwca. Rozporządzenie określa szczegółowe minimalne wymagania organizacyjne dla centrów, jeśli chodzi o wyposażenie diagnostyczne i techniczne; zasoby kadrowe; kryteria kwalifikacji dzieci i sposób postępowania z młodym pacjentem.

Zadaniem centrów jest kompleksowa diagnoza i leczenie ciężkich wielonarządowych obrażeń u dzieci i młodzieży. Wśród wymagań, jakie określono dla centrum urazowego dla dzieci jest zapewnienie sprzętu i aparatury medycznej, umożliwiających całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych: RTG; USG; USG – Doppler; echokardiografii; tomografii komputerowej; angiografii i radiologii interwencyjnej; diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej oraz rezonansu magnetycznego.

W uzasadnieniu podkreślono, że szpitale posiadające sprzęt gwarantujący całodobowy i niezwłoczny dostęp do angiografii i radiologii interwencyjnej wskazują, iż stopień jego wykorzystania jest bardzo niewielki – „praktycznie nie było potrzeby jego wykorzystania w czasie bezpośrednim po ciężkich urazach dla dzieci”.

Zgodnie z danymi za pierwsze półrocze br. spośród 12 szpitali pretendujących do roli centrum urazowego dla dzieci, cztery nie spełniają wymagania zapewnienia całodobowego i niezwłocznego dostępu do angiografii i radiologii interwencyjnej.

Ideą tego wymogu – jak wyjaśniono – było zabezpieczenie możliwości zaawansowanej diagnostyki i leczenia urazów dużych naczyń. Angiografia jest bowiem techniką obrazowania wykorzystywaną do wizualizacji wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów ciała; a radiologia interwencyjna nazywana bywa chirurgią wewnątrznaczyniową i dotyczy wielu zabiegów.

Resort zaznaczył, że sprzęt ten jest bardzo drogi i posiadanie go przy sporadycznym wykorzystywaniu nie jest zasadne. Ponadto, jak oceniono, tylko ciągła praca personelu daje gwarancję odpowiedniego poziomu udzielanych świadczeń.

W uzasadnieniu podkreślono, że w razie konieczności zaopatrzenia dziecka – pacjenta urazowego drogą radiologii interwencyjnej zawsze istniej możliwość specjalistycznego przetransportowania, także drogą lotniczą, do ośrodka posiadającego pracownię angiografii i radiologii interwencyjnej.

Projekt zakłada, że zmienione rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.
PAP 24_24

Tagi: , , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie