22 września 2016

Naczelna Izba Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o szybsze zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i wzrost wynagrodzeń

Stanowisko NRL:

„Zważając na przedstawiony przez Ministra Zdrowia plan wielu zmian mających nastąpić w systemie ochrony zdrowia w ciągu najbliższych lat, a w szczególności wzrostu nakładów w ochronie zdrowia do poziomu 6% PKB w 2025 r. oraz uregulowanie minimalnego poziomu wynagrodzeń omawiane podczas prac Komisji Trójstronnej, mając na względzie:

– wieloletnie zaniedbania kolejnych rządów w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,

– liczne wystąpienia organów samorządu lekarskiego, Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezydium NRL, Krajowego Zjazdu Lekarzy o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu minimum 6% PKB,

– liczne wystąpienia organów samorządu lekarskiego, Naczelnej Rady Lekarskiej, jej Prezydium NRL, Krajowego Zjazdu Lekarzy o wprowadzenie minimalnego poziomu wynagradzania pracowników medycznych gwarantującego godne wynagrodzenie za pracę,

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o rewizję przedstawionych koncepcji wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz propozycji dotyczących minimalnego poziomu wynagradzania pracowników medycznych.

Dziesięcioletnia perspektywa osiągnięcia nakładów na ochronę zdrowia na poziomie 6% PKB budzi poważne obawy o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa.
Powszechnie wiadomo, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest niedofinansowany, co w zestawieniach ukazujących poziom nakładów na ochronę zdrowia oraz średnie wydatki na leczenie w krajach Unii Europejskiej lokuje nasz kraj w niechlubnej końcówce.
Samorząd lekarski od wielu lat, niezmiennie apeluje do rządzących o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Ochrona zdrowia w Polsce wymaga zdecydowanie szybszego wzrostu poziomu finansowania, gdyż w obecnej chwili system balansuje na granicy wydolności, co obniża poziom bezpieczeństwa całego systemu, zagrażając tak pacjentom, jak i lekarzom. Dalszą konsekwencją tego stanu rzeczy jest odpływ wysoko wykwalifikowanych pracowników medycznych do innych krajów europejskich, gdzie warunki pracy oraz i wynagrodzenia, są lepsze niż w Polsce. Należy też brać pod uwagę, że szybko zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany demograficzne spowodują, że za 10 lat nakłady w wysokości 6% będą jeszcze bardziej nieadekwatne do potrzeb zdrowotnych niż ma to miejsce przy obecnym stanie nakładów. Dostrzegając inicjatywę Pana Ministra w tej sprawie, Naczelna Rada Lekarska uznaje, że plan osiągnięcia poziomu finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB w roku 2025 jest zdecydowanie zbyt odległy. System ochrony zdrowia wymaga natychmiastowego, istotnego wzrostu nakładów. Każdy kolejny rok, kiedy nakłady te są poniżej niezbędnego minimum – określanego właśnie na poziomie 6% PKB, oznaczać będzie dalszą zapaść tego systemu.
Odnosząc się natomiast do ogłoszonego projektu regulacji dotyczącej minimalnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych, Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że projekt ten w istotny sposób odbiega od rozwiązań wielokrotnie prezentowanych – w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów – przez samorząd lekarski. Współczynniki wynagrodzeń przyjęte we wstępnym projekcie rozwiązań dalece odbiegają od poziomu, wskazywanego przez samorząd lekarski już w 2006 r., jako odpowiedni dla zagwarantowania minimalnego, godnego wynagrodzenia za pracę lekarzy i lekarzy dentystów. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na proponowanym poziomie nie doprowadzi do zapewnienia niezbędnego minimum w zakresie godnych zarobków, a w wielu przypadkach usankcjonuje stan obecny – odbiegający od tego czego oczekują lekarze i lekarze dentyści oraz od tego, co mając na względzie ich kwalifikacje, kompetencje oraz poczucie misji pomocy chorym, im się należy, jako niezbędne i uzasadnione kwalifikacjami oraz charakterem wykonywanej pracy minimum.

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o przygotowanie planu szybszego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz regulacji, które gwarantując minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników medycznych zapewnią, że będzie to wynagrodzenie na godnym poziomie, odpowiadającym wysokim kompetencjom tych pracowników, oraz ich odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów.

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie