3 października 2016

Małe placówki również trafią do tzw. sieci szpitali

„Do pierwszego poziomu sieci, na ogólnych zasadach, będą mogły zostać zakwalifikowane nawet placówki z dwoma oddziałami szpitalnymi” – wyjaśnia ministerstwo zdrowia.

W komunikacie wydanym przez resort czytamy, że „zgodnie z projektem ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali – dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ (po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia) będzie mógł zakwalifikować do sieci również podmiot, który nie spełni ogólnych kryteriów kwalifikacji – jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie danego województwa. W uzasadnionych przypadkach będzie można także odstąpić od wymogu posiadania izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).”
Szpital należący do sieci będzie mógł udzielać w przychodniach przyszpitalnych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które będą odpowiadały posiadanym profilom. Szpitale nie będą więc zmuszone do tworzenia nowych przychodni przyszpitalnych tylko po to, by znaleźć się w sieci. Nowe przepisy pozwolą zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. To samo dotyczy nocnej i świątecznej opieki medycznej – projekt jedynie ułatwia szpitalom, które wejdą do sieci, uzyskanie umowy na ten rodzaj świadczeń, gdyż nie będą one musiały przystępować do konkursów.
Ministerstwo chce odstąpić od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu całości opieki realizowanej przez szpital w danym okresie. Szpitale należące do sieci będą leczyły tylko tylu pacjentów, ilu leczyły w roku poprzednim. Projektowana ustwa o sieci szpitali wprowadza mechanizm, który zagwarantuje powiązanie kwoty ryczałtu na dany rok z poziomem realizacji świadczeń w roku poprzednim. Kwoty ryczałtów mają być jedynie powiązane z wartością świadczeń wykonanych w okresie poprzedzającym kwalifikację podmiotu do sieci.
„Celem projektowanych zmian nie jest pozbawienie prywatnych placówek możliwości leczenia pacjentów w ramach środków publicznych. Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali są oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, takich jak zakres działalności prowadzonej przez szpitale i charakter udzielanych świadczeń. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne” – oświadcza ministerstwo zdrowia. O dalej precyzuje: „Należy również pamiętać, że w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń szpitalnych, nadal pozostaje taka forma zabezpieczenia świadczeń jak konkurs ofert. Do konkursu będą mogły przystąpić np. szpitale, które nie zostaną zakwalifikowane do sieci, jak i szpitale zakwalifikowane do sieci w zakresie świadczeń, których nie będą mogły wykonywać w jej ramach.”.
źródło: komunikat ministerstwa zdrowia

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie