7 listopada 2016

NRL negatywnie o projektowanym sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla lekarzy

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przekazał Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi stanowisko NRL z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W dokumencie NRL stwierdza, że po zapoznaniu się z projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zgłasza następujące uwagi przedmiotowego projektu.

Projektowane regulacje dalece odbiegają od oczekiwań środowiska lekarskiego, które wyartykułowane zostały w apelu Nr 7 z dnia 14 maja 2016 r. Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy a także nie przystają do warunków rynku pracy.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraził postulat wprowadzenia gwarancji minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej. Naczelna Rada Lekarska podtrzymuje postulat wyrażony przez Krajowy Zjazd Lekarzy.

Naczelna Rada Lekarska nie znajduje uzasadnienia dla odstąpienia od regulowania opiniowaną ustawą minimalnego poziomu wynagradzania lekarzy stażystów. Lekarze stażyści w najbliższym czasie uzyskają nowe kompetencje a tym samym zwiększy się ich poziom odpowiedzialności, co w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej dodatkowo przemawia za koniecznością wprowadzenia ustawowej regulacji minimalnego wynagradzania ich pracy.

Projekt zakłada, że docelowe wskaźniki minimalnego wynagrodzenia osiągnięte zostaną z dniem 31 grudnia 2021 r., co jest zdecydowanie zbyt odległym terminem. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej zjawiska takie jak migracja zarobkowa oraz luka pokoleniowa wśród lekarzy i lekarzy dentystów uzasadniają jak najszybsze wprowadzenie regulacji gwarantujących minimum godnego wynagradzania pracy lekarzy, co pozwoli młodym lekarzom na planowanie swej kariery zawodowej w kraju.

Reasumując Naczelna Rada Lekarska negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt wskazując, że przewidziane w nim rozwiązania określają minimalne wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów na zbyt niskim, nieprzystającym do kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia tych osób, poziomie a dodatkowo zakładają osiągniecie tego poziomu w zbyt odległych ramach czasowych.

źródło: NRL

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie