9 listopada 2016

Prezydium NRL o modelu kształcenia podyplomowego

W związku z opublikowanym w mediach „Raportem końcowym” zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów pracującego przy Ministrze Zdrowia, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło apel do Ministra Zdrowia dotyczący dalszych prac nad systemem kształcenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o wszechstronną analizę, także krytyczną, propozycji zmian przedstawionych w raporcie i uwzględnienie w dalszych pracach głosu środowiska lekarzy i lekarzy dentystów reprezentowanego przez samorząd zawodowy. A w szczególności o uwzględnienie w dalszych pracach nad reformą zdania odrębnego zgłoszonego w toku prac zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia przez osoby wywodzące się z przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium uważa, że zmieniony model kształcenia podyplomowego powinien zapewniać sprawiedliwy dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, usuwać nadmierne i nieuzasadnione administracyjne bariery dostępu do podnoszenia kwalifikacji, w szczególności w zakresie specjalizacji, zapewniać większą odpowiedzialność Państwa za kształcenie kadry lekarzy i lekarzy dentystów zdolnych do zaspokajania stale rosnącego zapotrzebowania pacjentów na świadczenia zdrowotne. Powinien on jednak przede wszystkim gwarantować, że wiedza i umiejętności zdobywane przez lekarzy i lekarzy dentystów w czasie kształcenia podyplomowego pozwolą im na wykonywanie zawodu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej w sposób gwarantujący jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.
„Ciągły postęp w dziedzinie nauk medycznych i nieustanne zmiany w organizacji ochrony zdrowia wymagają, by model kształcenia był elastyczny, a jego ocena i zmiany muszą być procesem ciągłym. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie deklaruje gotowość samorządu lekarskiego do uczestnictwa w dalszych dyskusjach i pracach nad reformami kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.” – stwierdza Prezydium NRL.

Cały komunikat jest dostępny na stronie NRL

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie