14 listopada 2016

MZ chce poprawić dostęp do leczenia substytucyjnego narkomanów

Poprawa dostępności do leczenia substytucyjnego narkomanów opartego o stosowanie środków bezpieczniejszych niż metadon – to główny cel projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowanej przez resort zdrowia.

Leczenie substytucyjne polega na podawaniu substancji o właściwościach podobnych do narkotyku, który spowodował uzależnienie. Jest ono prowadzone w Polsce od 1992 r., a głównym środkiem w nim wykorzystywanym jest metadon. Aby móc prowadzić takie leczenie, placówka musi wcześniej uzyskać zezwolenie marszałka województwa i pozytywną opinię dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Obecnie leczeniem substytucyjnym w Polsce objętych jest ok. 2,5 tys. pacjentów, co stanowi ok. 15 proc. uzależnionych od opiatów. „Problem ograniczonego dostępu do leczenia substytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej występuje od początku realizacji tego typu świadczeń” – oceniono w uzasadnieniu projektu.

Autorzy projektu proponują, by możliwe było prowadzenie leczenia substytucyjnego opartego o stosowanie doustnych preparatów łączonych zawierających buprenorfinę i nalokson przez lekarza pracującego w placówce innej niż prowadząca leczenie substytucyjne w ramach programu prowadzenia leczenia substytucyjnego albo przez lekarza w prywatnym gabinecie na podstawie skierowania wydanego przez kierownika programu prowadzenia leczenia substytucyjnego.

Skierowanie to będzie mogło być wydane po co najmniej 3-miesięcznym leczeniu pacjenta preparatem łączonym zawierającym buprenorfinę i nalokson w ramach programu prowadzenia leczenia substytucyjnego w placówce leczniczej. Lekarz, do którego pacjent uda się ze skierowaniem, może prowadzić takie leczenie nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wystawienia tego skierowania (w celu dalszego leczenia wymagane będzie nowe skierowanie).
Później lekarz przekazuje do kierownika programu leczenia substytucyjnego informację o zakończeniu leczenia w celu odnotowania tej informacji w Centralnym Wykazie Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym.

„Przedmiotowa regulacja nie tylko przyczyni się do zwiększenia dostępności tej formy leczenia, lecz także będzie stanowiła istotny czynnik stymulujący stosowanie w ramach programów leczenia substytucyjnego środków substytucyjnych innych niż metadon, które cechują się wyższym profilem bezpieczeństwa” – oceniono w uzasadnieniu.

Autorzy projektu wyjaśniają, że odrębne od innych leków substytucyjnych traktowanie preparatów łączonych zawierających buprenorfinę i nalokson wynika z faktu, że inne leki substytucyjne (np. metadon) wymagają ściślejszej kontroli ze względu na możliwość ich przedawkowania, nieraz śmiertelnego, szczególnie gdy przyjmowane są w sposób niezgodny z zaleceniami (np. dożylnie). Jak zaznaczono, badania naukowe wykazują, że łączone preparaty zawierające buprenorfinę i nalokson są pod tym względem znacznie bezpieczniejsze.

Konsultacje publiczne projektu potrwają do 12 grudnia.(PAP)

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie