25 listopada 2016

Lekarze znają programy OIL w Warszawie i interesują się nimi – wynika z badań

Program grupowego ubezpieczenia obowiązkowego OC lekarzy i lekarzy dentystów znany jest 96 procentom ankietowanych lekarzy! – to tylko jedna z wielu ciekawych i dobrych wiadomości wynikających z „Badania opinii o programach i usługach organizowanych przez OIL w Warszawie dla członków Izby”, przedstawionego ostatnio Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Znajomość programów i usług OIL w Warszawie Zainteresowanie informacjami o działaniach OIL

Program bezpłatnej przedprocesowej pomocy prawnej, który kontynuowany jest przez Izbę już kolejny rok, zna 62 proc. badanych. Zarówno ten program Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie jak i program ubezpieczeniowy cieszą się dużym zainteresowaniem członków naszego samorządu – chęć otrzymywania informacji na ten temat deklaruje w obu przypadkach nieomal 80 proc. badanych.

Niezmiennie wysokie notowania w tych kategoriach ma działalność Ośrodka Doskonalenia Zawodowego OIL. Jeśli chodzi o kursy i szkolenia organizowane prze Izbę, ankietowani sformułowali listę oczekiwań, na której czołowe miejsca zajmują:

  • organizacja szkoleń/kursów w godzinach popołudniowych/w weekendy;
  • szkolenia z kompetencji „miękkich”;
  • dofinansowanie udziału w kursach/konferencjach;
  • patronat/organizacja konferencji;
  • informacje o dostępnych kursach organizowanych przez uznane podmioty.

Badani w ankiecie formułowali także inne oczekiwania dotyczące usług i działań, które Izba już wdrożyła i oferuje, np. kart sportowych lub publikacji ofert pracy, jak też innych, np. przeprowadzania analizy reklam produktów medycznych oraz zaprzestania wydawania magazynów papierowych.

Uczestnictwo-w-programie-grupowego-ubezpieczenia83 proc. badanych deklaruje uczestnictwo w programie grupowego ubezpieczenia, oferowanym lekarzom przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. W grupie korzystających z programu oceniających go dobrze i bardzo dobrze jest również 83 proc. Źle ocenia go jedynie 1 proc. czyli grupa w granicach błędu statystycznego.

W grupie uczestników programu ubezpieczeniowego Izby, 98 proc., czyli właściwie wszyscy (odpowiedzi od „zdecydowanie” do „raczej” tak) opowiadają się za jego kontynuacją. W grupie korzystających większość mają też zainteresowani dodatkowymi produktami ubezpieczeniowymi, takimi jak dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC zwiększające sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego, ubezpieczenie kosztów obrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia powstałego na skutek ekspozycji na materiał zakaźny i ubezpieczenie utraty dochodów w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Lekarze z grupy badanych, która nie przystąpiła do programu grupowego ubezpieczenia, zostali zapytani o powody. Jak się okazuje najczęstszą przyczyną (53 proc.) powstrzymania się jest „ubezpieczenie w innej firmie”. Tylko 15 proc. ankietowanych nie słyszało o tej ofercie. Zaś brak zainteresowania taką usługą zadeklarował zaledwie 1 proc., czyli znów liczba w granicach błędu. Warto podkreślić, iż z badania wyraźnie wynika, że również wśród nieuczestniczących w programie zainteresowanie dodatkowymi produktami jest znaczne.


Badanie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zostało przeprowadzone przez OBPiS w październiku 2016 roku na reprezentatywnej grupie 916 członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Tagi: , , , , , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie