30 grudnia 2016

NRL wystąpiła do MZ w sprawie kontraktowania stomatologii w 2017 r.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w roku 2017 i przekazał pismo z uwagami do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pismem z dnia 3 listopada 2016 r. z prośbą o spotkanie w sprawie tych uwag zwrócił się do Pana Ministra Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Leszek Dudziński – Przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, lecz jego pismo pozostało bez odpowiedzi. Pomimo powyższego przy piśmie Pana Piotra Gryzy Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, które wpłynęło do Naczelnej Izby Lekarskiej w dniu 28 grudnia 2016 r., przekazany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z terminem zgłaszania uwag do 22 grudnia 2016 r.

„Przesłany do NRL projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie uwzględnia uwag przekazanych przez środowisko lekarskie. Wobec powyższego uważam, że niezbędne jest w tej sprawie spotkanie Pana Ministra z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, jej Prezesem, Wiceprezesem – Przewodniczącym Komisji Stomatologicznej NRL oraz przedstawicielami Komisji Stomatologicznej NRL.” – oświadczył Prezes NRL.

Pismo z uwagami NRL w linku

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie