4 stycznia 2017

Radziwiłł o sieci szpitali: placówki uzyskają gwarancję stabilności finansowania

Dzięki utworzeniu sieci szpitali placówki uzyskają gwarancję stabilności finansowania – ocenił we wtorek w radiowej Trójce minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dodał, że szpitale te po wypisaniu pacjenta do domu będą miały obowiązek zapewnienia mu kontynuacji leczenia.

Minister zapewnił, że zarówno szpitale powiatowe, jak i inne publiczne lub skomercjalizowane placówki „uzyskają gwarancję stabilności finansowania”. „To jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów” – zaznaczył.
Dodał, że dla pacjentów istotne będzie wprowadzenie systemu opieki koordynowanej. Wskazywał, że obecnie pacjenci po wypisaniu ze szpitala sami muszą zadbać o kontynuację leczenia i opiekę specjalistów lub rehabilitację. To ma się zmienić, gdyż szpitale, które zostaną zakwalifikowane do sieci, będą miały obowiązek zapewnienia pacjentom kontynuacji leczenia, np. poprzez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
Minister wskazał, że dzięki temu niektórzy pacjenci będą pod opieką tego samego lekarza, który zajmował się nimi na oddziale szpitalnym. „Wydaje się, że to jest sytuacja idealna i tak właściwie to powinno wyglądać” – powiedział.

Resort proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z zapowiedziami ok. 85 proc. środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne będzie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów.

W PSZ będą mogły znaleźć się szpitale, w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne). Szpitale te muszą także posiadać przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ.
Finansowanie szpitali będzie oparte w znacznej mierze na ryczałcie obejmującym łącznie wszystkie profile, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ.

W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia – szpitale realizujące bardziej skomplikowane świadczenia, a do III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz pediatryczne. Ostatni poziom – szpitali ogólnopolskich – obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.
Kwalifikacji do danego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe. Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być ogłoszone nie później niż do 31 marca 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca br.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ mógłby także – po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia – zakwalifikować do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa świadczeniodawcę, który nie spełnia warunków kwalifikacji, jeśli stwierdzi, iż jest to niezbędne dla właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Oddziały NFZ będą zobowiązane zawrzeć umowę ze szpitalami zakwalifikowanymi do PSZ do 1 lipca 2017 r. Umowy obejmujące udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte ze szpitalami niezakwalifikowanymi do PSZ wygasną 30 czerwca 2017 r. Zaproponowano też regulację umożliwiającą przedłużenie umów o udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, realizowanych w dniu wejścia w życie ustawy, do 31 grudnia 2017 r.(PAP)

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie