25 maja 2017

III Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne 9-10 czerwca 2017

KOMISJA ds. LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
zaprasza na

III MAZOWIECKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

Hotel Narvil, Serock k. Warszawy, ul. Czesława Miłosza 14A.

9-10.06.2017 r.

Liczba przysługujących punktów edukacyjnych za udział: 16

Przejdź do programu Spotkań, zapisz się na wybrane sesje warsztatowe

 

Pakiet I – 990 zł obejmuje:

·          2 noclegi ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym w terminie 9-11.06.2017 (jedno miejsce dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym)

·          przerwy kawowe,

·          2 obiady,

·         uroczystą kolację w dniu 09.06.2017

·         kolację standardową w dniu 10.06.2017

·         korzystanie z aqua parku, sauny, siłowni, sali fitness,

·         parking.

 

Pakiet II – 690 zł obejmuje:

·         1 nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym 9/10.06.2017 (jedno miejsce dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym)

·         przerwy kawowe,

·         2 obiady,

·         uroczystą kolację w dniu 09.06.2017

·         korzystanie z aqua parku, sauny, siłowni, sali fitness,

·         parking.

 

Pakiet III – 300 zł obejmuje:

·         przerwy kawowe,

·         2 obiady,

·         parking.

 

Pakiet S – dla lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy - obejmuje:

·         przerwy kawowe,

·         2 obiady,

·         parking,

·        opłata 50 PLN.

TYLKO REJESTRACJA NA STRONIE OIL W WARSZAWIE ORAZ DOKONANIE WPŁATY NA KONTO OIL W WARSZAWIE JEST PEŁNYM POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA

Jeśli opłata nie wpłynie na konto OIL w oznaczonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

 

W przypadku braku odnotowania płatności w wyżej wymienionym terminie zgłoszenie uczestnictwa ulega anulowaniu.

Dodatkowe informacje dotyczące zapisów i spraw organizacyjnych: Joanna Kalupa, tel.: 22 54 28 381, j.kalupa@oilwaw.org.pl

Zapisy będą możliwe wyłącznie poprzez stronę Okręgowej Izby Lekarskiej: izba-lekarska.pl

Informacje dla wystawców i partnerów komercyjnych: Renata Klimkowska, tel. 668 373 100, marketing@oilwaw.org.pl

 

 

III Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

PROGRAM

PIĄTEK, 9.06.2017 r.


08.00–10.30   Rejestracja uczestników

 

Sala MISSISIPI

10.30–10.45   Otwarcie III MSS

10.45–11.45    Pacjent z chorobą wieńcową, nadciśnieniem i zaburzeniami krzepnięcia

w gabinecie stomatologicznym

dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec

11.45–12.15    Psychologiczny portret pacjenta z nadwrażliwością zębiny i chorobami przyzębia

lek. med. Paweł Pacholczyk

12.15–12.30    Przerwa kawowa

12.30–14.00     Endodoncja: Leczmy pacjentów, a nie zdjęcia radiologiczne. Jak ja to robię?

Od RVG do opracowania przestrzeni systemu korzeniowego

– dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

14.00–15.00   Przerwa obiadowa

15.00–16.20   Wybrane błędy w leczeniu protetycznym

dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka

16.20–16.30   Przerwa kawowa

16.30–17.30    Bruksizm – destrukcja ciała, ale zbawienie duszy

dr n. med. Piotr Jurkowski

17.30–18.00    Zastosowanie komórek macierzystych w schorzeniach stomatologicznych

– dr hab. n. med. Emilian Snarski

20.00                 Uroczysta kolacja

 

Sala BUG + SAN

10.45–12.15    Zastosowanie laserów w praktyce klinicznej lekarza dentysty

– lek. dent. Zbigniew Adamczyk

12.15–12.30     Przerwa kawowa

12.30–13.15     Możliwości i ograniczenia rejestracji centralnej

– dr n. med. Andrzej Bożyk

13.15–14.00     Implantoprotetyka – możliwości oraz ograniczenia

ppłk. lek. dent. Remigiusz Budziłło

14.00–15.00    Przerwa obiadowa

15.00–17.00     „Matrix revolution”, czyli jak dobrać odpowiednią formówkę, aby uzyskać optymalny profil zęba,

„Matrix selection system” – nowe sposoby adaptacji formówek

lek. dent. Maciej Czerwiński

17.00–17.15       Przerwa kawowa

17.15–18.15      Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia zęba, czyli leczenie kanałowe od

wierzchołka

   – lek. dent. Hubert Gołąbek

18.15–19.00     Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o modele biznesowe

– lek. wet. Kamil Kuczewski

 

Sala WISŁA + ODRA

10.45–11.15        Czynniki wpływające na drożność dróg oddechowych.

     Zmiany w układzie stamatognatycznym wynikające z zaburzeń drożności dróg oddechowych.

     Wpływ wad zgryzu na drożność dróg oddechowych

dr n. med. Marta Krasny

11.15–12.15          Leczenie ortodontyczne dorosłych techniką językową – system Incognito

dr n. med. Anna Wasiewicz

12.15–12.30          Przerwa kawowa

12.30–13.00         Wykorzystanie zjawiska fluorescencji w nowoczesnej diagnostyce próchnicy

lek. dent. Aleksandra Hajdo

13.00–13.30          Skuteczność wybranych systemów endodontycznych w opracowaniu kanałów

korzeniowych

lek. dent. Wioletta Bielas

13.30–14.00          Wykorzystanie terapii fotodynamicznej w dezynfekcji kanałów korzeniowych

lek. dent. Ewa Prażmo

14.00–15.00           Przerwa obiadowa

15.00–15.45            Współczesne trendy w leczeniu biologicznym miazgi

lek. dent. Magdalena Sobecka

15.45–16.45             Specyfika procedur profilaktyczno-leczniczych w gerostomatologii

dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Marcin Aluchna

16.45–17.00            Przerwa kawowa

17.00–17.30            Diagnostyka i leczenie zmian białych na błonie śluzy jamy ustnej

dr hab. n. med. Jan Kowalski

17.30–18.00            Diagnostyka i leczenie chorób infekcyjnych błony śluzowej jamy ustnej

dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra

18.00–18.30           Wpływ czynników miejscowych na rozwój i leczenie chorób przyzębia

dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka

 

Sala WARTA (warsztaty)

11.00–14.00          Jak odbudować brak pojedynczego zęba

– wykonanie mostu adhezyjnego metodą pośrednią i bezpośrednią przy pomocy włókien poliaramidowych typu podwiązka

lek. dent. Aneta Praska-Jaros

(Listy zapisów na warsztaty zarówno główne jak rezerwowe są już zamknięte!)

14.00–15.00            Przerwa obiadowa

15.00–18.00            Jak sprawnie wykonać zabieg szynowania zębów

– zastosowanie włókien poliaramidowych typu gąsienica

lek. dent. Aneta Praska-Jaros

(Listy zapisów na warsztaty zarówno główne jak rezerwowe są już zamknięte!)SOBOTA, 10.06.2017 r.

Sala MISSISIPI           

09.00–10.00         Nowoczesne materiały kompozytowe o niskim skurczu polimeryzacyjnym

          – prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

10.00–11.00          Nowe lampy polimeryzacyjne – pułapki polimeryzacji

  –  prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

11.00–11.15         Przerwa kawowa

11.15–12.00         Jak leczyć dziecko z niedoborem odporności

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk

12.00–12.30         Fluor w stomatologii minimalnie inwazyjnej

– prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk

12.30–12.45              Przerwa kawowa

12.45–13.15            Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wymagające leczenia chirurgicznego

        – lek. dent. Piotr Sobiech, lek. dent. Angelika Kobylińska

13.15–14.00           Nowoczesne oblicze stomatologii dziecięcej wynikające z

        zastosowania materiałów szkłojonomerowych

        – lek. dent. Piotr Rożniatowski

14.00–15.00           Przerwa obiadowa

15.00–15.30            Jak poradzić sobie ze zwichniętym zębem

– lek. dent. Emil Korporowicz

15.30–16.00            Rehabilitacja protetyczna pacjentów młodocianych

         – lek. dent. Elżbieta Wojtyńska

16.00–16.15             Przerwa kawowa

16.15–17.30             Zakażenia w stomatologii i znaczenie biofilmów

 – dr hab. n. med. Marta Wróblewska

 

Sala BUG + SAN

09.00–10.00          Fotografia w stomatologii

  – dr n. med. Leszek Szalewski

10.00–10.45           Chirurgia stomatologiczna w zgodzie z biologią – CGF, piezochirurgia, komórki

macierzyste oraz kilka modyfikacji

  – dr n. med. Maciej Michalak

10.45–11.45            Zastosowanie włókien poliaramidowych w praktyce stomatologicznej

 – dr n. med. Marcin Aluchna

11.45–12.00           Przerwa kawowa

12.00–14.00          Planowanie leczenia i prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle roszczeń pacjentów.

  Dokumentacja leczenia endodontycznego

  – dr n. med. Łukasz Suchodolski

14.00–15.00           Przerwa obiadowa

15.00–16.00           Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej lekarza

  – mec. Anna Płatkowska

16.00–17.30            Odpowiedzialność cywilna lekarza a ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

 – mec. Paweł Strzelec

Sala WISŁA + ODRA

09.10–09.30              Szczepy wielolekooporne w praktyce stomatologa –fakty i mity

  – dr n. med. Magdalena Kaczała

09.30–11.30              Protezy całkowite, szkieletowe, elastyczne

  – lek. dent. Krzysztof Polanowski

11.30–11.45                Przerwa kawowa

11.45–12.30                Możliwości podstawowej i zaawansowanej regeneracji tkanek

  – lek. dent. Igor Kresa

12.30–13.15               Aspekty mikrobiologiczne i farmakologiczne w chirurgii stomatologicznej

 – lek. dent. Bartłomiej Iwańczyk

13.15–14.00              Ryzyko onkogenezy – czujność onkologiczna

 – lek. dent. Martyna Osiak

14.00–15.00             Przerwa obiadowa

15.00–16.00            Implanty jednoetapowe i dwuetapowe – równoległa rzeczywistość

– lek. dent. Grzegorz Kruszczyński

16.00–17.00            Dylematy decyzji terapeutycznych – periodontologiczny punkt widzenia

– dr n. med. Agnieszka Pawlik

17.00                            Sesja samorządowa OIL w Warszawie

 

Sala WARTA (warsztaty)

11.00–14.00            Warsztaty endodontyczne: Nawigacja endodontyczna

– trzynarzędziowy system Endostar E3 B/S w akcji

 – dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

(Listy zapisów na warsztaty zarówno główne jak rezerwowe są już zamknięte!)

14.00–15.00            Przerwa obiadowa

15.00–18.00             Warsztaty chirurgiczne. Praktyczne zastosowanie piezochirurgii oraz lasera w codziennej praktyce

stomatologicznej.

  –  dr n. med. Maciej Michalak

(Listy zapisów na warsztaty zarówno główne jak rezerwowe są już zamknięte!)


 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Zasady rezygnacji z udziału w III MSS:

do 23.04.2017– otrzymają Państwo zwrot pełnej kwoty,

od 24.04.2017 do 7.05.2017 – zwrot 50%,

od 8.05.2017 – nie zwracamy wniesionej opłaty.

Dalsze informacje oraz dokładny program zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie OIL: izba-lekarska.pl

Tagi: , , ,

Archiwum

Wszystkie kategorie