7 lutego 2017

MZ określiło liczbę rezydentur na specjalizacje lekarskie (marzec 2017 r.)

Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2017 r.) minister zdrowia przyznał 1856 rezydentur, w tym 915 rezydentur w dziedzinach priorytetowych.

Rezydentury zostały przyznane według następujących kryteriów:

W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” tj.:

 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • patomorfologia,
 • hematologia,
 • geriatria,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna
  przyznano miejsca rezydenckie w ilości 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

2. W dziedzinie ortopedii i traumatologii, która również jest objęta projektem „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” przyznano miejsca rezydenckie w ilości 50% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

3. W podstawowych dziedzinach medycyny, na które jest największe zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów tj.:

 • choroby wewnętrzne,
 • pediatria,
 • chirurgia ogólna
  przyznano miejsca rezydenckie w ilości 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

4. W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt. 1 i 3 tj.:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • medycyna ratunkowa,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • stomatologia dziecięca
  przyznano po jednym miejscu dla województw, gdzie zgłoszono zapotrzebowanie na ww. dziedziny.

Liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację, ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Pliki ze szczegółowymi informacjami są do pobrania na stronie ministerstwa zdrowia

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie