25 kwietnia 2017

Zmiany w wykazie leków refundowanych od 1 maja 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Na liście znalazły się 74 nowe produkty lecznicze.

Wśród zmian są:

  •  44 produkty lecznicze (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 9 wyrobów medycznych (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
  •  6 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  •  15 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.

Dla m.in. 113 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label; a np. dla 83 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 69 produktów w ramach listy aptecznej (od 1260,90 zł do 0,02 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXIII obwieszczeniu nie znajdzie się 21 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany obejmą m.in. chemioterapię oraz programy lekowe. M.in. leczenie stwardnienia rozsianego – w ramach programu lekowego udostępniono kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu I linii SM – Aubagio (teryflunomid) o wygodnej, doustnej formie podania oraz objęto refundacją Lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby.

Inne programy lekowe to:

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową – w ramach programu lekowego objęto refundacją Zepatier, (Grazoprevirum + Elbasvirum), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4;

Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (Sega) – w ramach nowego programu lekowego refundacją objęto lek Votubia (Ewerolimus). Leczenie ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie finansowane ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.

Uruchomienie programu lekowego: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) umożliwi stosowanie i finansowanie ze środków publicznych ewerolimusu u nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że 2 leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) od 1 maja 2017 r. zostaną objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie.

Komunikat MZ 

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie