29 maja 2017

NRL: „Nie” dla włączenia świątecznej opieki do lecznictwa szpitalnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia włączenie do szpitalnej opieki zdrowotnej części opieki zdrowotnej właściwej dla podstawowej opieki zdrowotnej, jaką jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna – stwierdza NRL w stanowisku dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W opinii NRL, projektowana treść przepisu § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nie określa w sposób precyzyjny odpowiedzialności za zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki.

Projekt nie daje odpowiedzi na pytanie z jakimi komórkami organizacyjnymi może być łączona nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Powyższym zmianom nie towarzyszy zwiększenie wymogów w zakresie obsady personelu, co oznacza, że udzielanie dodatkowych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki ma odbywać się w ramach dotychczasowych zasobów personelu.

– Konsekwencją powyższego może być obniżenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych – zwraca uwagę NRL. – Projekt nie określa precyzyjnie sposobu organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej co może prowadzić do sytuacji, w której u różnych świadczeniodawców udzielanie takich świadczeń będzie różnie zorganizowane, a różnice te wynikać będą z przepisów porządkowych tych świadczeniodawców.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje również, że projektowana zmiana treści lp. 26 w części I załącznika nr 3 do rozporządzenia doprowadzi do zastąpienia odniesienia obsady pielęgniarskiej na oddziale neonatologii do liczby łóżek na tym oddziale rozwiązaniem oderwanym od liczby łóżek, co może prowadzić do pogorszenia opieki pielęgniarskiej na takich oddziałach. Dodatkowo projektowana zmiana nie dotyczy udzielania świadczeń na oddziale neonatologii na wszystkich poziomach referencyjnych co oznacza, że nie prowadzi ona do zrealizowania celu wskazanego w uzasadnieniu do projektu – tj. ujednolicenia wymagań w zakresie obsady pielęgniarskiej w oddziałach neonatologii na wszystkich poziomach referencyjnych – opiniuje prezydium NRL.

(źródło komunikat NRL)

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie