31 maja 2017

NFZ: pierwsze konkursy na kompleksową opiekę po zawale już za miesiąc

Andrzej Jacyna, p.o. prezes NFZ podpisał 29 maja zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego – KOS-zawał. Już za miesiąc będą mogły odbyć się pierwsze konkursy, w których wyłonione będą placówki, mogące świadczyć kompleksową opiekę medyczną dla pacjentów po zawale.

Kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego oparta na wdrożeniu leczenia interwencyjnego oraz kardiochirurgicznego ma zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne z pacjentami po zawale serca i obniżyć śmiertelność szpitalną oraz wczesną.

KOS-zawał obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Wszystkie działania związane z opieką nad pacjentem w ramach hospitalizacji oraz w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący, który:

1) prowadzi diagnostykę, w tym inwazyjną, leczenie zachowawcze lub inwazyjne – zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta, przy uwzględnieniu świadczeń wchodzących w zakres opieki kompleksowej;

2) opracowuje indywidualny plan leczenia pacjenta, obejmujący informacje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, orientacyjnych terminów oraz świadczeniodawców (ich lokalizacji) u których to leczenie będzie prowadzone – w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta dokonuje zmiany planu leczenia pacjenta;

3) koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji specjalistycznych koniecznych w procesie opieki;

4) zapewnia ewentualne leczenie zabiegowe, zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta, m.in. zabiegi angioplastyki wieńcowej (II etap rewaskularyzacji), kardiochirurgiczne (pomostowanie aortalno – wieńcowe), implantacja kardiowertera-defibrylatora (ICD) albo implantacja kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizującą (CRT-D);

5) zapewnia odpowiednią rehabilitację kardiologiczną, zgodnie ze stanem pacjenta (stacjonarną/dzienną/hybrydową) oraz edukację dotyczącą stylu życia, czynników ryzyka, chorób układu krążenia;

6) zapewnia/koordynuje ambulatoryjną specjalistyczną opiekę kardiologiczną;

7) zapewnia możliwość 24h kontaktu (w ramach oddziału kardiologicznego) zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji KOS-zawał;

8) odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) prowadzi sprawozdawczość z wykonanych świadczeń z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.

10) W przypadku, gdy pacjent po diagnostyce inwazyjnej nie kwalifikuje się do objęcia opieką w ramach KOS-zawał, odnotowuje ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie w systemie informatycznym dedykowanym do monitorowania KOS-zawał, po jego udostępnieniu przez NFZ.

Po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS-zawał przekazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach zalecanych pacjentowi.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 38/2017/DSOZ z załącznikami jest dostępne na stronie NFZ

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie