20 marca 2015

Jubileusz 25-lecia Wojskowej Izby Lekarskiej

Powracanie do czasów studiów i świetności Wojskowej Akademii Medycznej było nieuchronnym motywem wiodącym uroczystości 25-lecia istnienia Wojskowej Izby Lekarskiej, jakie odbyło się 19 marca w Warszawie.

– Ta izba jest szczególna. Nie tylko jako jedyna zrzesza lekarzy na terenie całej Polski, ale też ma wśród swoich członków lekarzy w mundurach, którzy podlegają pewnym ograniczeniom z tego powodu – powiedział prowadzący uroczystość prezes izby komandor rezerwy dr Jan Sapieżko.

O tym, że powstanie izba wojskowa, zadecydował zjazd, który odbył się 15 listopada 1989 roku w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Uczestniczyło w nim 153 delegatów – wyłącznie lekarze w mundurach, a zatem w przeważającej większości absolwenci WAM.

Pierwszym przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej WIL został płk prof. Bronisław Stawarz, ówczesny szef kliniki urologii w szpitalu wojskowym przy ul. Szaserów w Warszawie. Na jego zastępców zostali wybrani: płk prof. Stanisław Barcikowski, płk dr hab. Jerzy Kruszewski i mjr lek. stom. Bogumił Zalewski. Pierwszym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został płk prof. Andrzej Kulig, a przewodniczącym Sądu Lekarskiego płk dr n. med. Kazimierz Cieślik.

Izbie nie udało się zapobiec likwidacji WAM, jednak już wkrótce po tym rządzący zauważyli, że konieczne jest utworzenie miejsca, w którym kształcić się będą lekarze wojskowi. Tak powstał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski. Obecny na uroczystości dziekan tego wydziału prof. Jurek OIszewski poinformował, że w najbliższym roku akademickim ma być przyjętych 50 studentów-podchorążych.

Podczas uroczystości wręczono zasłużonym lekarzom odznaczenia państwowe i izbowe. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzej Sawoni przekazał na ręce komandora Sapieżko Medal im. dr. Jerzego Moskwy dla izby wojskowej.

jw

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie