9 sierpnia 2017

NRL apeluje o określenie minimalnych stawek dla lekarzy rezydentów oraz na stażu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

W opinii NRL projekt rozporządzenia przewiduje jedynie podniesienie górnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w danej kategorii zaszeregowania. Tymczasem konieczne wydaje się także podniesienie dolnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonych w załączniku do zmienianego rozporządzenia. Stawki te znacznie odbiegają od najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyliczonego zgodnie z przepisami.

Jednocześnie, w związku z apelem NRL  z dnia maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

(źródło komunikat NRL)

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie