29 września 2017

1200 zł dla pięciu specjalizacji

Lekarze, którzy wybiorą specjalizację z chirurgii, chorób wewnętrznych, pediatrii, psychiatrii, medycyny rodzinnej i ratunkowej otrzymają dodatkowe 1,2 tys. zł – przewiduje opublikowany w czwartek 28 września 2017 roku projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzeń lekarzy rezydentów (najbliższe postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje odbędzie się od 1 października do 31 października 2017 roku) .

W czwartek 28 września 2017 roku rano minister zapowiedział, że spotka się z młodymi lekarzami i przedstawi im bardzo „wyraźną” ofertę. Po południu resort opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Przewiduje on, że wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury będzie zależała od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji.

Do ustalenia wynagrodzeń zastosowane zostaną mnożniki, w efekcie których pensje lekarzy wzrosną po drugim roku specjalizacji, a najwięcej zarobią lekarze odbywający specjalizację z priorytetowych dziedzin medycyny. Do rozporządzenia dołączono tabele, w których wskazano dokładne wysokości wynagrodzeń lekarzy rezydentów w latach 2017-2019. Rezydenci, którzy zakwalifikowali się do szkolenia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w 2017 roku będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 zł do 4013 zł. W kolejnych latach wynagrodzenia rosną, w 2019 roku ich wysokość będzie między 3562 zł a 4381 zł. Lekarze którzy zakwalifikują się do szkolenia po dniu wejścia w życie rozporządzenia, w 2017 roku będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 zł do 4920 zł. W 2019 roku wysokość ich wynagrodzeń określono na między 3562 zł a 5581 zł. Resort chce, by rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2017 roku.

„Do 31 grudnia 2019 roku najniższe wynagrodzenie, będące podstawą do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla tej grupy pracowników (1,05) oraz kwoty 3,9 tys. zł brutto, a począwszy od roku 2020 podstawa ta będzie iloczynem współczynnika pracy i rzeczywistej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie” – czytamy w uzasadnieniu.

W rozporządzeniu ustalono nowe stawki wynagrodzeń rezydentów tylko na lata 2017-2019. Resort wskazuje, że „jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich określenia”. (PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie