1 listopada 2017

Konferencja OIL w Warszawie – Inwestycje społeczne ZDROWIE+

Zdrowie obywateli jest wartością samą w sobie, a także warunkiem koniecznym dla zapewnienia dobrobytu socjalnego i gospodarczego wspólnoty. Stan zdrowia obywateli ma bowiem fundamentalny wpływ na wyniki gospodarcze narodów i wspólnoty poprzez zabezpieczenie produktywności, efektywności pracy, kapitału ludzkiego i budżetów publicznych. Inwestowanie w zdrowie jest niezaprzeczalnie stymulatorem wzrostu gospodarczego.

Polski system ochrony zdrowia stoi na progu zmiany, która w efekcie powinna prowadzić do systemu Value-Based Healthcare. Na tej drodze niezbędne jest zburzenie stereotypu, że pieniądze przeznaczane na ochronę zdrowia nie przynoszą wymiernych korzyści zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wzorem innych rozwiniętych systemów ochrony zdrowia musimy wypracować, ponad podziałami społecznymi i politycznymi, w duchu współpracy wielu środowisk długoterminową strategię inwestycji w zdrowie. Efektywna organizacja systemu ochrony zdrowia, racjonalna alokacja zasobów, optymalny model finansowania, kierunki optymalizacji – to tylko niektóre wątki planowanych obrad,  składające się na ideę ZDROWIE+, nawiązującą do społecznych programów wprowadzanych w Polsce w ostatnich latach.

Polityka zdrowotna jako priorytet

logo-zdrowieplus-2Wśród gości, których spodziewamy się 21 listopada 2017 r. na konferencji „Inwestycje społeczne ZDROWIE+” będzie przede wszystkim Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który przedstawi program reformy systemu polegający na przeniesieniu finansowania służby zdrowia do budżetu państwa.Kolejnym ważnym gościem będzie Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji, która obecnie odpowiada w Polsce za przytłaczającą większość finansowania opieki zdrowotnej. Punkt widzenia, opinie i propozycje przedstawicieli środowisk biznesowych spodziewamy się poznać dzięki Andrzejowi Mądrali, Wiceprezydentowi Pracodawców RP.

W gronie zaproszonych panelistów mamy wielu wybitnych ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia. W szczególności warto wymienić profesora Cezarego Włodarczyka z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Piotra Czaudernę, reprezentującego Narodową Radę Rozwoju powołaną przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Samorząd lekarski reprezentować będą: dr Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który wystąpi również z wykładem, dr Julian Wróbel, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Wśród wykładowców konferencji „Inwestycje społeczne ZDROWIE+” są m. in. gość specjalny, Kjeld Møller Pedersen z Danii, profesor, ekonomii i polityki zdrowia Center of Health Economics Research, COHERE Syddansk Universitet/University of Southern Denmark, wspomniany już prof. Romuald Krajewski i dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

W planie konferencji jest omówienie modelu narodowej/upaństwowionej służby zdrowia, jej definicja, prezentacja na przykładzie stosowanym w Danii. Uczestnicy zapoznają się z nim dzięki profesorowi Kjeldowi Pedersenowi. Analizie modelu upaństwowionej służby zdrowia w kontekście polskich uwarunkowań poświęcone będzie wystąpienie prof. Romualda Krajewskiego oraz debata z udziałem zaproszonych ekspertów. Do alternatywnej koncepcji oraz strategii zdrowia jako inwestycji społecznej wprowadzi uczestników dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Następnie odbędzie się debata ekspercka. Po niej przyjdzie czas na przedstawienie konkretnych projektów rozwiązań i optymalizacji pod hasłem „Zdrowie+”, czyli praktycznej realizacji celu konferencji.

Polski system zdrowia potrzebuje więcej pieniędzy? Więcej lekarzy?

Oczywiście, ale to nie wystarczy. System potrzebuje przede wszystkim efektywności w wydatkowaniu środków finansowych i lepszego gospodarowania zasobami ludzkimi. Bez gruntownego przemyślenia i reorganizacji ekonomii służby zdrowia zwiększone nakłady nie dadzą pożądanych rezultatów. Strategia Narodowej Służby Zdrowia przedstawiona 26 lipca 2016 roku przez Ministra Zdrowia zakłada zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 roku. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 r. przy zapowiedzi wzrostu nakładów zapowiada „zmianę modelu organizacji finansowania”, likwidację NFZ i przeniesienie finansowania do budżetu państwa. Takie działania muszą być połączone z projektami pro-efektywnościowymi w myśl koncepcji inwestycji zdrowotnych dających wymierne efekty społeczne i ekonomiczne.

Inwestycje społeczne

– to pojęcie w ostatnich czasach zrobiło dużą karierę. Krótko ujmując, oznacza ono projekty, w których wydatki na określone cele i sfery społeczne, są traktowane jako projekty z założoną stopą zwrotu, rozliczaną w szerokim i wieloaspektowym ujęciu. Typowym przykładem szerokiej analizy efektywności inwestycji w zdrowie jest badanie wpływu spadku poziomu absentyzmu dzięki nakładom np. na medycynę pracy, na wzrost wydajności pracy, wskaźniki gospodarcze a nawet na PKB.

„Zdrowe oszczędności”

Opublikowany niedawno pod tym tytułem raport organizacji Pracodawcy RP przedstawia listę rozwiązań i działań, które można wprowadzić od zaraz, a które pozwoliłyby na stosunkowo szybkie zwiększenie efektywności systemu, a także odciążenie lekarzy i pielęgniarek. Większość z proponowanych w raporcie koncepcji to rozwiązania sprawdzone i wykorzystywane z sukcesem w innych krajach. Należą do nich m. in. regulacja cen świadczeń medycznych, zarządzanie wiedzą i informacją, współpłacenie przez pacjentów, zarządzanie dostarczaniem świadczeń, mechanizmy dzielenia ryzyka i inne.

Zdrowie, rozwój gospodarczy, zamożność kraju

Na efektywnych rozwiązaniach korzysta zawsze, i przede wszystkim, sam pacjent, korzystający np. z szybkiego powrotu do aktywnego życia społecznego. Jak podkreśla w swoich wystąpieniach prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego, warto apelować do decydentów, aby zaprzestali traktować zdrowia wyłącznie jako kosztu dla budżetu i pamiętali, że zdrowie obywateli jest czynnikiem bardzo istotnie wpływającym na rozwój gospodarczy i zamożność kraju.

 


Podsumowaniem konferencji będzie przyjęcie założeń projektu „Inwestycje społeczne Zdrowie+”

Poniżej do pobrania program konferencji. Zaznaczamy, że ma charakter wstępny i może ulec niewielkim modyfikacjom.

 

Organizator konferencji:

 

OIL-logo-poziome

 

Patronat generalny:

 

PZU-logo

Patronat honorowy:

 

 

 

logo-ministerstwo-zdrowia-1

 

Partnerzy konferencji:

PracodawcyRP-logo IZWOZ-logo

 

 

Partner społeczny:

 logo-IPPZE

 

Pozostałe patronaty:

 

Logo-ZUS NFZ-logo

 

 

Partnerzy medialni konferencji:

logo TVP Info

Puls-Medycyny logo logo_MEDEXPRESS_pl logotyp Polityka Zdrowotna
Logo Medycyna Praktyczna Puls-logo Gazeta-Lekarska-logo

Tagi: , , , , , , ,

Archiwum

Wszystkie kategorie