27 października 2017

Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej

Lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia – przewiduje ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, którą w piątek uchwalił Sejm.

Za przyjęciem ustawy głosowało 229 posłów, 198 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Przekonując posłów do poparcia projektu, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślał, że ustawa jest przełomowa, jeśli chodzi o wzmacnianie roli pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Odpowiadając na pytania posłów, zadawane przed głosowaniem, minister podkreślił, że ustawa była konsultowana z wieloma środowiskami – m.in. lekarskim i pacjenckim, by „maksymalnie dużo środowisk wspierało jej wdrażanie”.

Minister przypomniał, że ponieważ jest to zmiana systemowa, ustawa będzie wdrażana na zasadzie pilotażu, przez te podmioty, które wyrażą wolę uczestnictwa w nim.

„Nie mamy wątpliwości co do jakości tego projektu” – zadeklarował Radziwiłł.

Podkreślił, że ustawa o POZ jest uzupełnieniem sieci szpitali, która – jak ocenił – działa bardzo dobrze. Jednak, jak mówił, potrzebna jest koordynacja i wsparcie pacjenta, zarówno na poziomie lecznictwa szpitalnego, jak i POZ. „Chodzi o to, by patrzeć z perspektywy pacjenta, który dziś jest w systemie zgubiony” – mówił.

Jak dodał, ustawa nakłada całą listę obowiązków na lekarza, który będzie koordynatorem leczenia.

„Koordynacja i kompleksowość – to są słowa klucze do tych zmian, które wprowadzamy” – podkreślił minister.

Odpowiadając posłance Alicji Chybickiej (PO), która wskazywała, że w związku z ustawą, za kilka lat pracę w POZ straci wielu lekarzy internistów, których – ze względu na lukę pokoleniową – trudno będzie zastąpić lekarzami rodzinnymi, minister zaznaczył, że żaden z lekarzy pracujących obecnie w POZ nie straci pracy. Przypomniał, że zgodnie z ustawą, docelowo w 2025 r., w POZ mają pracować lekarze rodzinni i pediatrzy. Zauważył, że internistów brakuje także w szpitalach, jednak – jak podkreślił – wszyscy pracujący obecnie w POZ będą mieli możliwość kontynuowania pracy.

Zgodnie z ustawą docelowo lekarzem POZ będzie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Ze względu na niedobór lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej, zaproponowano, by lekarzem POZ był również lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty), który rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ przed końcem 2024 r. W POZ będą także mogli pracować pediatrzy.

W myśl ustawy, o postępowaniu terapeutycznym będzie decydował lekarz POZ – to on, jak wskazuje resort zdrowia – będzie przewodnikiem pacjenta po systemie opieki zdrowotnej. Z tego też powodu lekarz POZ ma współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Nowe przepisy mają zapewnić pacjentom profilaktyczną opiekę zdrowotną, adekwatną do ich wieku i płci, a także badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki. Lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia

Ustawa wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie).

POZ będzie finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej mają pojawić się: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki, przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ będzie poprzedzone pilotażem, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r. Po jego zakończeniu warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna). (PAP)

 

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie