20 listopada 2017

Zespół ds. zmian w ochronie zdrowia dyskutował o rekomendacjach

W dokumencie zespołu ds. zmian w ochronie zdrowia, poza ogólnymi rekomendacjami dotyczącymi zmian systemowych, będą też wskazane zadania, które zostaną sfinansowane z dodatkowych środków na ochronę zdrowia – poinformowała w piątek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

W piątek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Zespołowi przewodniczy wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Po spotkaniu wiceminister oceniła, że dyskusja nad rekomendacjami jest merytoryczna. „Zespół zdecydował, że dokument, który będzie wypracowany i ostatecznie przekazany pani premier, będzie miał dwie części. W pierwszej znajdą się ogólne rekomendacje dotyczące zmian systemowych, natomiast w drugiej części – nad którą w tej chwili będziemy pracować – będą konkretne zadania” – powiedziała.

Wskazała, że zadania te będą finansowane z dodatkowych środków, które w najbliższych latach pojawią się w systemie po zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB (resort szacuje, że dzięki temu w ciągu 10 lat do systemu trafi dodatkowe 500 mld zł). Nad rządowym projektem ustawy dotyczącym tej kwestii pracuje teraz Sejm.

Wiceminister powiedziała, że zadania, które będą wskazane w rekomendacjach, dotyczą różnych obszarów ochrony zdrowia. Wskazała, że członkowie zespołu zwracali szczególną uwagę na potrzebę dofinansowania lecznictwa ambulatoryjnego oraz tych świadczeń, na które obecnie pacjenci oczekują najdłużej.

Beata Ambroziewicz z Polskiej Unii Organizacji Pacjentów powiedziała PAP, że środowisko pacjenckie jest zadowolone z przebiegu prac, a większość zgłaszanych przez nie postulatów została uwzględniona. „Dla nas bardzo ważny jest postulat wzmocnienia roli profilaktyki i edukacji, położenia większego ciężaru na zapobieganie niż medycynę interwencyjną i przekierowanie środków z hospitalizacji na opiekę ambulatoryjną” – powiedziała. Dodała, że konieczne jest też zwiększenie liczby badań diagnostycznych.

„Złożyliśmy także postulat, aby wdrażanie rekomendacji było monitorowane. Postulujemy o utworzenie zespołu, który będzie to monitorował, oceniał, ewaluował. To bardzo ważne, aby to nie pozostawało w kwestii zapisów na papierze, tylko faktycznie było realizowane” – podkreśliła Ambroziewicz.

Wiceminister, pytana przez PAP o możliwość dalszej pracy członków zespołu już po wypracowaniu rekomendacji, oceniła, że jest to możliwe. „Widzę możliwość kontynuacji prac, myślę, że w wyniku takiej współpracy mogłoby powstać wiele dobrego” – powiedziała Szczurek-Żelazko.

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 1 grudnia, ma on zakończyć prace do 15 grudnia 2017 r.

W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W piątkowym posiedzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz organizacji pacjentów.

Udziału w pracach zespołu odmówiły m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych (PZM), w tym Porozumienie Rezydentów OZZL. PZM przygotowało projekt obywatelski, przewidujący szybsze zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia – nie mniej niż 6,8 proc. PKB od 2021 r.(PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie