27 listopada 2017

Prezydent podpisał ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej

Zespół podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał obowiązek komunikacji i współpracy ze specjalistami innych dziedzin w opiece nad pacjentem – przewiduje ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Do tej pory nie było w przepisach ustawowych obowiązku koordynacji opieki nad pacjentem i komunikacji lekarza POZ ze specjalistami. W związku z tym lekarz POZ, który skierował pacjenta do poradni specjalistycznej, nie zawsze uzyskiwał informację od specjalisty na temat przebiegu tego leczenia.

W myśl ustawy, o postępowaniu terapeutycznym będzie decydował lekarz POZ – to on, jak wskazuje resort zdrowia, będzie przewodnikiem pacjenta po systemie opieki zdrowotnej. Z tego też powodu lekarz POZ ma współpracować z lekarzami innych specjalności. Ustawa stanowi, że współpraca POZ z innymi specjalistami oraz podmiotami zajmującymi się pacjentem (np. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia), może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Nowe przepisy mają zapewnić pacjentom profilaktyczną opiekę zdrowotną, adekwatną do ich wieku i płci, a także badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki. Lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawą docelowo lekarzem POZ będzie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Ze względu na niedobór lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej, zaproponowano, by lekarzem POZ był również lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty), który rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ przed końcem 2024 r. W POZ będą także mogli pracować pediatrzy.

POZ będzie finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna – czyli określona kwota pieniędzy przypadająca na jednego pacjenta zapisanego do danej poradni POZ. Obok niej mają się jednak pojawić: tzw. budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki, przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ będzie poprzedzone pilotażem, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r. Po jego zakończeniu warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna).

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 grudnia. (PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie