30 listopada 2017

Polacy podzieleni w ocenie ustawy o POZ

Polacy w zdecydowanej większości mają zaufanie do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wynika z badania CBOS. Pacjenci są jednak podzieleni w ocenie ustawy, która ma zwiększyć zakres odpowiedzialności i kompetencji lekarzy POZ.

Obecnie każdy pacjent korzystający ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej jest zobowiązany do wyboru przychodni, a w jej ramach także swojego lekarza POZ.

Z badań CBOS wynika, że przychodnię wybrali niemal wszyscy ankietowani (97 proc.), nie zrobiło tego zaledwie 2 proc. badanych. Osoby zapisane do przychodni z reguły znają swojego lekarza (92 proc), tylko nieliczni (8 proc.) nie wiedzą, jak nazywa się i wygląda lekarz, do którego są przypisani w ramach publicznej służby zdrowia.

Respondenci, którzy znają swojego lekarza POZ, w większości mają do niego zaufanie (92 proc.), z czego ponad połowa (53 proc.) stwierdza to w sposób zdecydowany. Tylko nieliczni (6 proc.) deklarują brak zaufania do lekarza. Nieco wyższy od przeciętnego poziom zaufania do swojego lekarza POZ deklarują osoby najstarsze, mieszkające w miastach liczących od 20 tys. do 100 tys. ludności, z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym oraz gospodynie domowe, emeryci i renciści.

Respondenci, którzy znają swojego lekarza POZ, dość wysoko oceniają jego kompetencje. Trzy piąte (60 proc.) twierdzi, że lekarz ma szeroką wiedzę medyczną i potrafi zaproponować właściwe leczenie również w przypadku niestandardowych dolegliwości i schorzeń. Odmienną opinię ma ponad jedna czwarta respondentów (28 proc.) – są przekonani, że lekarz ma raczej ograniczoną wiedzę i w przypadku niestandardowych dolegliwości na ogół kieruje do specjalistów. Z kolei 5 proc. pacjentów podważa kompetencje swojego lekarza i jednocześnie twierdzi, że pomimo braku odpowiedniej wiedzy z reguły nie kieruje on do specjalisty ani na dodatkowe badania.

W piątek wejdzie w życie większość przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), zgodnie z którą każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu składającego się z lekarza, pielęgniarki i położnej. Praca zespołu będzie koordynowana przez lekarza POZ – będzie on w szerszym zakresie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, przejmując jednocześnie część funkcji lekarzy specjalistów.

CBOS wskazuje, że Polacy są podzieleni w ocenie rozwiązań zawartych w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej.

Wprawdzie blisko połowa badanych (48 proc.) za korzystne uznaje rozwiązanie, zgodnie z którym lekarz POZ będzie w szerszym zakresie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, jednak niewiele mniejszy odsetek (42 proc.) stanowią ci, którzy sądzą, że takie rozwiązanie będzie dla pacjentów niekorzystne, w tym co ósmy respondent (12 proc.) zdecydowanie obawia się przewidzianych w ustawie zmian.

Stosunkowo najczęściej swoje obawy w tym względzie wyrażają badani w wieku od 35 do 44 lat (55 proc. wskazań, że proponowane w ustawie rozwiązania nie będą korzystne dla pacjentów), osoby z wyższym wykształceniem (55 proc.), respondenci mieszkający w największych miastach (53 proc.) oraz deklarujący lewicowe poglądy polityczne (54 proc.).

Ocena zmian zawartych w ustawie zależy także od poziomu zaufania pacjenta do lekarza. Ci, którzy mają zaufanie do swojego lekarza POZ w większości (54 proc.) sądzą, że rozwiązanie zapisane w ustawie będzie korzystne dla pacjentów. Przeciwnego zdania są w większości ci, którzy nie mają zaufania do swoich lekarzy (57 proc.).

Na ocenę ustawy wpływa też przekonanie o kompetencjach lekarza POZ. Osoby, które doceniają szeroką wiedzę medyczną swojego lekarza najczęściej korzystnie oceniają pomysł rozszerzenia odpowiedzialności lekarzy POZ (52 proc.). Z kolei respondenci, którzy mają wątpliwości co do kompetencji lekarzy, w większości (53 proc.) obawiają się, że zwiększony zakres ich obowiązków wobec pacjentów okaże się dla tych ostatnich niekorzystny.

„Polacy, mimo że w zdecydowanej większości mają zaufanie do swoich lekarzy POZ i najczęściej pozytywnie wypowiadają się o ich kompetencjach, podzieleni są w ocenie rozwiązań zawartych w ustawie o POZ” – podsumowuje CBOS. Zwraca uwagę, że nawet wśród tych, którzy są przekonani, że ich lekarz POZ ma szeroką wiedzę medyczną i potrafi zaproponować właściwe leczenie także w przypadku niestandardowych dolegliwości i schorzeń, nie brakuje głosów (39 proc. wskazań), że zwiększenie zakresu kompetencji, a tym samym obowiązków i odpowiedzialności lekarzy POZ, będzie dla pacjentów niekorzystne.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–12 listopada 2017 roku na liczącej 1016 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie