7 grudnia 2017

Zmiany w wykazie wyrobów medycznych korzystne dla pacjentów

Planowane zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są korzystne dla pacjentów – oceniło w środę Ministerstwo Zdrowia. Zakładają one m.in. rozszerzenie wykazu o zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej.

„Projektowana nowelizacja wprowadza (…) zmiany, będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich” – wskazano w uzasadnieniu projektu. Zmiany będą korzystne dla pacjentów – oceniono w środowej informacji MZ. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji we wtorek, uwagi można zgłaszać do 12 grudnia.

Ministerstwo wskazało, że w związku z licznymi prośbami pacjentów o skrócenie – w uzasadnionych medycznie przypadkach – czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych, wprowadzono stosowną zmianę.

MZ podnosi też, że w projekcie nowego wykazu zwiększono limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie. Rozszerzono także m.in. kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Ministerstwo chce rozszerzyć wykaz m.in. o wyroby medyczne do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym CGM-RT (ang. continuous glucose monitoring) – tzn. o sensor/elektrodę i transmiter/nadajnik. Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia ma być populacja pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii.

Projektowana regulacja – jak zaznacza MZ – nie obejmuje finansowania ze środków publicznych systemu pomiaru glikemii FGM (ang. Flash Glucose Monitoring). Resort przekazał, że do MZ wpłynął wniosek o refundację nowej grupy wyrobów medycznych – systemów ciągłego monitorowania glikemii, wymagających aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych, w tym FGM. „Zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Rady Przejrzystości” – podało MZ.

W nowym wykazie wyrobów ma pojawić się zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej. Do otrzymania zlecenia na taki zbiornik uprawnieni byliby pacjenci z cukrzycą typu I, leczeni przy pomocy takiej pompy.

Nowe przepisy miałyby wejście w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Na konieczność systemowych zmian w refundacji wyrobów medycznych wskazywała w listopadzie Najwyższa Izba Kontroli. NIK sygnalizowała, że nakłady ponoszone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły w ciągu siedmiu lat o 60 proc., podczas gdy koszty świadczeń finansowanych przez Fundusz o 25 proc. Izba podnosiła, że NFZ brakowało narzędzi negocjowania cen takich wyrobów.

Ministerstwo Zdrowia przekazało wówczas PAP, że w resorcie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. Regulacja ma zmienić zasady funkcjonowania rynku refundowanych wyrobów medycznych. (PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie