8 stycznia 2018

Kolejny projekt MZ dający szpitalom więcej swobody w planowaniu pracy lekarzy

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek opublikowało kolejny projekt dający szpitalom więcej swobody w planowaniu całodobowej opieki lekarskiej. Zdaniem MZ nowe przepisy zniwelują nierówne obciążenie pracą lekarzy w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala.

Projekt przewiduje, że szpitale będą mogły swobodniej planować harmonogram całodobowej pracy lekarzy. Zdaniem resortu nowe przepisy ułatwią dyrektorom szpitali zarządzanie placówką i pomogą w bardziej racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych.

„Oczekiwanym efektem wprowadzanych regulacji jest poprawa jakości udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów zaopatrywanych przez danego świadczeniodawcę” – przekonuje MZ. Dodaje, że projekt pomoże też zoptymalizować czas pracy lekarzy oraz ich zaangażowanie w udzielanie świadczeń.

„Przedmiotowa zmiana niweluje nierówne obciążenie pracą lekarzy w poszczególnych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy i nieadekwatne względem potrzeb zdrowotnych pacjentów” – czytamy w projekcie.

To już kolejny projekt dający szpitalom więcej swobody w planowaniu zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej. Pod koniec grudnia MZ przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które przewiduje, że w niektórych sytuacjach lekarz będzie mógł jednocześnie pełnić dyżur na różnych oddziałach szpitala. Autorzy projektu zapewniali, że zmiany „nie będą miały negatywnego wpływu na jakość udzielanych świadczeń”. (PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie