11 stycznia 2018

Jest projekt priorytetów dla zdrowia

Profilaktyka i poprawa leczenia chorób układu krążenia, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz koordynacja opieki nad seniorami to niektóre priorytety zdrowotne zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Priorytety zdrowotne to wytyczne wskazujące główne obszary finansowania i działań w opiece zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia z datą 4 stycznia br. znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obowiązek wydania rozporządzenia zawierającego priorytety zdrowotne nakłada na Ministra Zdrowia ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Delegacja znajduje się w artykule zawierającym kryteria, według których określone świadczenia zdrowotne uzyskują gwarancję finansowania z pieniędzy publicznych. Jednym z nich jest ocena danego leczenia czy diagnostyki pod kątem wpływu takiego świadczenia na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu priorytetów zdrowotnych wykazanych w rozporządzeniu.

„Priorytety to drogowskazy dla alokacji środków w szeroko pojętej ochronie zdrowia i koncentracji szczególnych działań we wskazanych obszarach” – powiedziała w rozmowie z PAP ekspertka dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Podkreśliła, że wyznaczenie ich jest konieczne w obliczu faktu, że potrzeby zdrowotne każdego społeczeństwa są praktycznie nieograniczone, a pieniędzy na ich zaspokojenie – ograniczona ilość. „Stąd każde państwo, które chce rozsądnie zarządzać opieką zdrowotną, musi wyznaczać główne kierunki w przeznaczaniu środków, by zniwelować największe problemy zdrowotne w danym społeczeństwie” – dodała.

„Priorytety zdrowotne ujęte w rozporządzeniu wynikają z oceny skali występowania najczęstszych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych stanowiących największe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego” – głosi uzasadnienie do projektu rozporządzenia.

Ministerstwo zdrowia proponuje, by uznać za priorytetowe:

– zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia (zwłaszcza udarów i zawałów), nowotworów złośliwych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego,

– zapobieganie otyłości i cukrzycy,

– ograniczanie następstw uzależnienia od środków psychoaktywnych,

– zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych,

– poprawę jakości opieki okołoporodowej oraz opieki nad matką i dzieckiem do lat 3,

– zwiększenie koordynacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi,

– tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu trybowi życia w miejscu zamieszkania, pracy i nauki.

Zdaniem dr Gałązki-Sobotki najważniejsze obszary z punktu widzenia epidemiologii w Polsce zostały w projekcie rozporządzenia wskazane: choroby serca, onkologia, psychiatria, choroby przewlekłe i styl życia. „To odrobiona lekcja: są uwzględnione choroby śmiercionośne, choroby przewklekłe, które stanowią duże obciążenie dla budżetu ochrony zdrowia, dla całej gospodarki i życia społecznego, a także kwestie związane ze stylem życia. To ostatnie jest o tyle ważne, że wskazuje na to, że obywatel, pacjent, powinien mieć świadomość swojego kapitału w postaci zdrowia i być za niego odpowiedzialny” – powiedziała.

Zastrzegła jednak, że brakuje jednego obszaru – leczenia urazów i rehabilitacji po nich. „Niedomaganie systemu w tym obszarze powoduje zarówno cierpienie pacjentów, jak i olbrzymie koszty społeczne i gospodarcze w wyniku absencji chorobowych oraz niekiedy – niepełnosprawności” – wyjaśniła.

Zwróciła uwagę, że aby wykazanie priorytetów spełniło swoją rolę, należy zdefioniować także wskaźniki, które mierzyłyby ich realizację. „Na razie mamy jedynie wykaz priorytetów, a nie mamy narzędzi, by skutecznie je realizować i być w stanie rozliczyć regulatorów systemu opieki zdrowotnej z ich realizacji” – powiedziała. (PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie