18 stycznia 2018

Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się z pielęgniarkami

W środę minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. „Nie padły żadne deklaracje. Było to kurtuazyjne spotkanie” – powiedziała PAP wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska.

W spotkaniu poza ministrem zdrowia uczestniczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko oraz prezes NRPiP Zofia Małas i przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok. Spotkanie odbyło się w siedzibie związku, zakończyło się ok. godz. 16.

„Nie padły żadne deklaracje. Było to kurtuazyjne, wstępne spotkanie” – powiedziała PAP wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska. Dodała, że rozmawiano m.in. o sytuacji pielęgniarek w służbie zdrowia. „Chcemy, żeby było bezwzględnie więcej pielęgniarek na dyżurach. To, co ma w tej chwili miejsce w znakomitej większości podmiotów, jest niebezpieczne, zarówno dla pielęgniarki, jak i przede wszystkim dla pacjenta” – mówiła wiceprzewodnicząca. Dodała, że związek ma opracowaną strategię „wprowadzenia pielęgniarek do systemu”. Poinformowała, że ministerstwo zadeklarowało, że dojdzie do kolejnego spotkania.

Również prezes NRPiP Zofia Małas powiedziała PAP, że tematem rozmowy z ministrem była „trudna sytuacja pielęgniarek w służbie zdrowia”. „(Rozmawiano) przede wszystkim o drastycznie małej liczbie pielęgniarek w systemie. Wiemy, że ten wskaźnik jest o połowę niższy niż średnia UE” – oświadczyła. Dodała, że w czasie spotkania rozmawiano także o braku „zastępowalności pielęgniarek”. „Średnia wieku jest powyżej 51 lat” – zwróciła uwagę. Jak podkreśliła, w czasie rozmowy poruszono także temat „zachęt wejścia młodzieży do zawodu”. „Rozmawialiśmy oczywiście też o niskich wynagrodzeniach” – mówiła prezes.

W ostatnich dniach grudnia zakończył prace zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Przygotowany przez niego dokument określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić pacjentom dostęp do opieki pielęgniarskiej o wysokiej jakości. Resort zapewnia, że „strategia będzie jednym z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej ministra zdrowia w najbliższej perspektywie czasowej”.

W dokumencie wskazano szereg celów, m.in.: zwiększenie liczby studentów pielęgniarstwa i poprawa jakości kształcenia, określenie kompetencji pielęgniarek oraz wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze do określenia minimalnych norm zatrudniania. Dokument przewiduje też wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej pracowników, którzy wspomagaliby pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem. (PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie