24 stycznia 2018

Zaproszenie na IV Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

„Po raz czwarty zapraszamy Was, Szanowne Koleżanki i Koledzy, do wzięcia udziału w Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych, które podobnie jak w latach ubiegłych (z wyjątkiem II edycji) zostaną zorganizowane w Serocku, w hotelu Narvil i potrwają od 15 do 17 czerwca. Jak co roku, zgodnie z postulatami osób, które wypełniły ankiety dołączone do materiałów konferencyjnych, wprowadzamy pewne modyfikacje. Zachowujemy tradycję nieobciążania uczestników spotkań kosztami organizacji merytorycznej części i proponujemy skorzystanie z jednego z dwóch pakietów: kawowo-obiadowego – w cenie 350 zł, która obejmuje poczęstunek kawowy w przerwach i dwa obiady, oraz noclegowego – w cenie 999 zł, która obejmuje dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, udział w bankiecie (w piątek) i kolacji grillowej (w sobotę), poczęstunek kawowy w przerwach, dwa obiady. Wprowadzamy możliwość wzięcia udziału w samym bankiecie po uiszczeniu dodatkowej opłaty 300 zł. Nowością będzie w niedzielę (głównie dla gości nocujących) możliwość wzięcia udziału w przedpołudniowej sesji wykładowej poprowadzonej przez znakomitych specjalistów.

Zasadnicza formuła wykładów nie ulega zmianie: trzy lub cztery sesje wykładowe będą prowadzone równolegle. Uczestnictwo w nich umożliwi lekarzom dentystom zdobycie około 20 pkt. edukacyjnych i zaktualizowanie wiedzy w wielu dziedzinach stomatologii. Przypomnimy (także w formie warsztatów) zawsze potrzebne i wymagające ciągłego uaktualniania informacje o udzielaniu pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym oraz kwestie współpracy interdyscyplinarnej między lekarzami różnych specjalności. Omówione zostaną również zagadnienia prawne, których znajomość jest nieodzowna do bezpiecznego wykonywania zawodu lekarza dentysty i prowadzenia działalności gospodarczej (zasady pozyskiwania zgód pacjenta, jego prawa, np. prawo do intymności, zasady udostępniania dokumentacji medycznej w obliczu nowych przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej). W związku ze zbliżającym się nieuchronnie terminem obowiązkowego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym wypisywania e-zwolnień, zagadnienia z tym związane zaprezentują uczestnikom znakomici wykładowcy uniwersyteccy: prof. M. Dominiak, prof. D. Olczak-Kowalczyk, prof. J. Pytko-Polończyk, prof. W. Zgliczyński, prof. J. Sokołowski, prof. J. Krupiński, prof. H. Skarżyński, dr hab. A. Mielczarek, dr hab. M. Zadurska, dr J. Kostrzewa-Janicka, dr K. Brus-Sawczuk i wielu innych. (…)

Z koleżeńskim pozdrowieniem

przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów
Marta Klimkowska-Misiak”

(Fragment artykułu Marty Klimkowskiej-Misiak, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów, który w całości ukaże się w najbliższym wydaniu „Pulsu”)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie