26 lutego 2018

Konferencja „Tajemnica Medyczna. Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów”

ochrona danych5 marca 2018 r. odbędzie się druga już konferencja zaprojektowana merytorycznie i organizowana przez powołany przez OIL w Warszawie thinktank – Zespół ds. Studiów Strategicznych z dr hab. Dorotą Karkowską, prof. UŁ na czele. Najwybitniejsi eksperci,  pod hasłem „Tajemnica Medyczna. Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów”, dyskutować będą o problematyce ochrony danych pacjentów, bezpieczeństwa danych osobowych w kontekście wdrożenia Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz granic ochrony tajemnicy medycznej.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie perspektywy stosowania z dniem 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia zwanego RODO w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności w relacji pacjent a podmioty lecznicze i osoby wykonujące zawody medyczne. Nowe regulacje oznaczają dla systemu ochrony zdrowia sporo istotnych zmian, do których podmioty lecznicze oraz personel medyczny muszą  się przygotować poprzez opracowywanie tzw. dobrych praktyk i powołania inspektorów danych osobowych. Każdy administrator danych osobowych, czyli każdy szpital, każdy lekarz, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny i aptekarz, będzie miał obowiązek samodzielnie każdorazowo oceniać ryzyko i dostosowywać do niego swoje zabezpieczenie. W nowych regulacjach pacjenci zyskują prawo żądania odszkodowania za naruszenie prawa do ochrony danych osobowych, a na podmiot, który dokona naruszenia, będą nakładane wysokie kary.

Omówione zostaną również zmiany legislacyjne w kontekście udostępnia danych medycznych pacjenta w postępowaniach prokuratorskich i sądowych. Konferencja jest poświęcona zagadnieniem prawa człowieka i obywatela do ochrony danych osobowych, w szczególności danych medycznych. Jest to niewątpliwie istotny obszar działalności RPO zarówno na płaszczyźnie generalnej (systemowej) służącej rozwiązywaniu zagadnień problemowych, jak również  na płaszczyźnie indywidualnej poprzez podejmowanie środków postulatywnych czy procesowych.  Niezwykłe istotne jest aby Rzecznik wspólnie z samorządami medycznych zawodów zaufania publicznego oraz pacjenckimi organizacjami pozarządowymi podjął działania zmierzające do optymalnego zabezpieczenia prawa obywatela  do prywatności w sektorze ochrony zdrowia.

Wśród zaproszonych wykładowców są m. in. dr n. prawn. Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Danych Osobowych, prof. dr hab. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz dr n. prawn. Adam Bodnar , Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.

W debatach i dyskusjach podczas konferencji wezmą udział także Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes OIL w Warszawie i NIL, dr hab. Dorota Karkowska, profesor Uczelni Łazarskiego, Zofia Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Madajczyk, Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ks. dr Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Efektem obrad będzie przygotowanie konkretnych propozycji zmian legislacyjnych przez zespół roboczy, który zbierze się po konferencji. Projekty zmian zostaną przekazane odpowiednim organom administracji i władzom państwowym.

 

Organizatorzy:

Logo OIL

 Logo NIL  Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych - logo  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie logo  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu  logo-IPPZE

 

 

HONOROWY PATRONAT
GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 GIODO logo

Konferencji patronują jej również: Rzecznik Praw Pacjenta, Wojewoda Mazowiecki, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uczelnia Łazarskiego.

 

 Partnerzy medialni:

logo_MEDEXPRESS_pl Logo-medycyna-praktyczna
Puls-logo Gazeta-Lekarska-logo
 Puls-Medycyny-Logo

Tagi: , , , , ,

Archiwum

Wszystkie kategorie