28 lutego 2018

MZ: zmiany w refundacji leków korzystne dla seniorów, wcześniaków, cukrzyków

Na nowej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od czwartku, wprowadzono zmiany, na których skorzystają m.in. pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane i cukrzycę oraz wcześniaki i seniorzy – powiedział w środę wiceminister zdrowia Marcin Czech.

1 marca zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Załącznikiem do niej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów.

„Wzorem poprzednich lat, nowe obwieszczenie refundacyjne przyniosło dalsze rozszerzenie listy leków refundowanych, które dotyczy zarówno refundacji aptecznej, jak i programów lekowych” – powiedział wiceminister. Jak zauważył, szczególną troska objęto osoby w podeszłym wieku oraz wcześniaki. Czech podał, że na liście znalazły się preparaty generyczne (zamienniki), które obniżają koszty leczenia i uwalniają środki na inne innowacyjne leki.

Od marca seniorzy bezpłatnie otrzymają m.in. doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum) oraz leki przeciwzakrzepowe (z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol).

Receptę na bezpłatny lek wystawić może lekarz, do którego senior jest zapisany w przychodni (w razie jego nieobecności receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej przychodni). Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się w wykazie ministra, mogą otrzymać bezpłatnie – uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozszerzeniu programu profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS, który atakuje oskrzela i płuca – od marca na refundację leku Synagis (paliwizumab) mogą liczyć także dzieci urodzone między 28. a 32. tygodniem wieku ciążowego. Dotychczas w Polsce program biernej immunizacji był wprowadzony jedynie dla wcześniaków, które urodziły się do 28. tygodnia ciąży lub mają dysplazję oskrzelowo-płucną i nie ukończyły 1. roku życia.

„Zwiększenie populacji wcześniaków, które objęte są ochroną przed powikłaniami związanymi z infekcjami wywołanymi przez wirusa RS, to dobra wiadomość dla lekarzy neonatologów, którzy od dłuższego czasu rekomendowali zmiany w tym zakresie, a przede wszystkim dla rodziców i ich przedwcześnie urodzonych dzieci” – powiedział wiceminister Czech.

Obecna na konferencji konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich potwierdziła opinię wiceministra. Jak mówiła, program profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS działa, dzieci nie chorują, a jeśli już – to z lekkim przebiegiem. „Cieszę się, że argumenty przez nas wysuwane zostały przyjęte przez ministerstwo” – dodała.

Od marca refundacją objęty został Dysport (Clostridium botulinum typ A) w leczeniu spastyczności nogi po udarze mózgu. Z kolei lek Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programów leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną oraz dzieci chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną.

Lek Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach zmienionego programu leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego. „Zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS)” – informowało MZ.

W ramach programu leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu refundowany będzie lek Ofev (nintedanib). „Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu” – zaznaczał resort zdrowia.

Pacjentki z zespołem policystycznych jajników od marca będą mogły liczyć na refundację leku Formetic (metforminum).

Wiceminister, pytany na konferencji o zapowiadane zmiany dotyczące rzadszego wydawania list refundacyjnych, powiedział, że trwają prace nad tzw. dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej.

„Pracujemy nad tym rozwiązaniem, trudność polega na tym, że niektóre rozwiązania są międzysektorowe, w związku z czym współpracujemy z innymi ministerstwami, przygotowując zapisy tej ustawy” – powiedział Czech. Jak przekazał, w ustawie przewidziano ok. 25 zmian. „Mają one, na przykład, wprowadzić większą kontrolę nad kształtem programów lekowych ze strony ministerstwa zdrowia; udział przemysłu ma być mniejszy w podejmowaniu decyzji dotyczących konstrukcji tych programów” – powiedział.

„Jeśli chodzi o częstotliwość nowych list refundacyjnych i obwieszczeń, to zdecydowanie potwierdzam to, że chcielibyśmy, by było to raz na trzy miesiące, a nie raz na dwa miesiące. Wydaje nam się, że kwartalny czas jest wystarczający do tego, by odnieść się do wszystkich zmian rynkowych, do wejścia nowych produktów odtwórczych, a jednocześnie nie powoduje tak dużych turbulencji i zmian dla pacjentów i środowiska lekarskiego” – dodał. Jak zauważył, pozwoli on także na stabilizowanie środowiska biznesowego producentów.(PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie