13 marca 2018

Losowanie nagród ufundowanych przez OIL w Warszawie dla lekarzy i lekarzy dentystów

7 marca bieżącego roku z inicjatywy Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego ORL w Warszawie, podczas posiedzenia Prezydium ORL odbyło się losowanie nagród dla lekarzy, którzy w okresie od 06.11.2008 r. do 31.12.2017 r. przynajmniej w jednym czteroletnim okresie rozliczeniowym dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego.

W losowaniu udział wzięło 2624 lekarzy i lekarzy dentystów spośród których rozlosowano 15 nagród o wartości 3000 PLN brutto każda. Lista wylosowanych osób dostępna jest w biurze Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie (numer kontaktowy 22 54 28 371). Następne losowania będą odbywać się  w pierwszym kwartale każdego roku, począwszy od 2019 r. Udział w nich wezmą lekarze, którzy w poprzednim  roku kalendarzowym dostarczą do Ośrodka  Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie z siedzibą przy ul. Puławskiej 18 potwierdzenia uzyskania obowiązkowych punktów edukacyjnych (wcześniej niezweryfikowane) i dopełnią obowiązku doskonalenia zawodowego uzyskując ≥ 200 punktów przynajmniej w jednym zakończonym okresie rozliczeniowym. Osoby, które wylosowały (lub wylosują w kolejnych latach) nagrodę w wysokości 3000 brutto skorzystają z refundacji kosztów wybranych przez lekarza szkoleń w ciągu 18 miesięcy od dnia losowania. Refundacji podlegają koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz zakwaterowania i podróży. Jednocześnie trzeba pamiętać, że szkolenia muszą spełniać warunki określone w art. 19 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty tzn. szkolenia muszą skutkować uzyskaniem punktów edukacyjnych.

 

 

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie