21 marca 2018

MZ: pilotaż centrów zdrowia psychicznego od lipca przez trzy lata

Pilotaż środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego, powinien się rozpocząć 1 lipca i ma potrwać trzy lata – podał we wtorek wiceminister Zbigniew Król na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. zdrowia psychicznego.

Dokumentem określającym strategię działań w ochronie zdrowia psychicznego jest Narodowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Zakłada on m.in. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej, innych form opieki i pomocy oraz kształtowanie wobec nich postaw zrozumienia i życzliwości.

Wśród zadań wymienionych w programie za szczególnie istotne uznaje się upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej m.in. przez tworzenie warunków do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego. Według ekspertów, stopniowe przechodzenie z modelu „azylowego”, polegającego na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych, na model środowiskowy jest zgodne z kierunkami reform psychiatrii dokonującymi się w państwach rozwiniętych.

Wiceminister przekazał we wtorek, że konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego testowania środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej zakończyły się 13 marca. „Konsultacje przyniosły szereg uwag, które w większości odnoszą się do bardzo szczegółowych rozwiązań. Chcemy wprowadzić zasadne uwagi” – przekazał Król. Podał, że pilotaż powinien rozpocząć się pierwszego lipca i potrwać 36 miesięcy.

Zadaniem podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego będzie zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej (doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej) dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze jego działania (od 50 do 200 tys. mieszkańców).

W przygotowanej dla podkomisji informacji MZ zapewniło, że „poprawa sytuacji w lecznictwie psychiatrycznym jest zadaniem traktowanym priorytetowo przez resort”. Wskazało, że w opinii ministra Łukasza Szumowskiego „jednym z kluczowych obszarów działań na rzecz poprawy sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej jest zwiększenie wycen, gdyż mimo różnic finansowania w poszczególnych województwach, faktem jest ogólne niedoinwestowanie”.

W informacji Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowanej dla podkomisji podano, że centrala NFZ prowadzi analizy dotyczące stacjonarnej opieki psychiatrycznej i opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Poinformowano, że Fundusz planuje, by wydatki na świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień, a w szczególności stacjonarne świadczenia psychiatryczne, wzrosły o około 10 proc.

Eksperci od lat wskazują, że opieka psychiatryczna w Polsce wymaga reformy. Potrzeby są olbrzymie, a nierozwiązane problemy powodują poważne skutki zarówno dla konkretnych osób i ich bliskich, jak i dla budżetu państwa.(PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie