23 marca 2018

NRL postuluje wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania do wystawiania e-zwolnień

Naczelna Rada Lekarska wystosowała w czwartek apel do MRPiPS o wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania w ramach Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), umożliwiającego wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich.

NRL wskazała, że elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są aktualnie przez lekarzy po zalogowaniu się na indywidualny profil działający w ramach PUE ZUS, który oprócz funkcji wystawiania e-ZLA pozwala na dostęp do pozostałych danych lekarza zgromadzonych w PUE ZUS, w tym indywidualnych danych o składkach czy świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.

„Konstrukcja działania PUE ZUS w aktualnym stanie uniemożliwia cedowanie przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązków technicznych związanych z wystawieniem e-ZLA na inne upoważnione osoby” – oceniła Rada.

Tymczasem – napisano w apelu – dotychczasowa praktyka wystawiania zwolnień lekarskich, występująca zarówno w przypadku lekarzy działających w ramach podmiotów leczniczych jak i praktyk lekarskich, wskazuje na to, że czynnościami związanymi z wystawieniem zwolnienia lekarskiego lub uzupełnieniem danych pacjenta zajmował się niejednokrotnie personel wspierający lekarzy.

„Utrzymanie możliwości wspierania lekarzy poprzez przejęcie części biurokratycznych obowiązków jest nadal pożądane, zważywszy na ogromną ilość wystawianych zwolnień lekarskich” – oceniła NRL.

Zwolnienia elektroniczne będą od 1 lipca br. jedyną obowiązującą formą zwolnienia. Do tej pory lekarz miał wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

NRL wyrażała w przeszłości sceptycyzm co do obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich jedynie w formie elektronicznej. Na początku lutego NRL zaapelowała do ministrów zdrowia oraz rodziny i pracy o niewprowadzanie obowiązku wystawiania e-zwolnień. Rada wskazywała m.in. na trudności w korzystaniu z tego systemu przez lekarzy w wieku emerytalnym; kłopoty na terenach bez dostępu do internetu oraz kwestie wystawiania e-zwolnień w czasie wizyt w domu pacjenta. NRL podnosiła ponadto, że problemy z wystawianiem e-ZLA mogą się pojawić w przypadku awarii sieci. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało, aby obie formy wystawiania zwolnień lekarskich funkcjonowały równolegle.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że wprowadzenie e-zwolnień ma usprawnić i uprościć czynności związane z wystawianiem zaświadczeń. „Dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany. W szczególności dotyczy to konieczności wystawienia zwolnienia pacjentowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy i zobowiązany do poinformowania każdego z nich o niezdolności do pracy” – wskazywał resort. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że nie ma odwrotu i elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska mówiła na początku marca w wywiadzie dla PAP, że upowszechnienie elektronicznych zwolnień lekarskich da praktyczną możliwość kontroli zwolnień najkrótszych i przez to pozwoli ograniczyć wynagrodzenia chorobowe, na które w ubiegłym roku pracodawcy wydali 6,5 mld zł. „Mamy zdiagnozowane wszystkie ryzyka związane z e-zwolnieniami. Do najważniejszych należą: struktura wiekowa lekarzy wystawiających orzeczenia o niezdolności do pracy, braki sprzętu komputerowego w przychodniach oraz dostępu do internetu. Ale to nie są problemy nie do przezwyciężenia” – zaznaczyła prezes ZUS. Podkreśliła, że 1 lipca 2018 r. to termin nieuchronny i zapewniła, że ZUS jest przygotowany na przejście na pełną elektronizację.(PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie