5 kwietnia 2018

Łukasz Jankowski prezesem ORL – wybór najważniejszych organów OIL w Warszawie

Obradujący od 5 do 7 kwietnia 2018 r. Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Warszawie wybrał Łukasza Jankowskiego na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej. Wcześniej udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowemu Sądowi Lekarskiemu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej została lekarz Ewelina Bobek-Pstrucha.

Galeria zdjęć ze Zjazdu

Sylwetka nowego Prezesa ORL

XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Warszawie 1

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Artura Drobniaka. Po raz pierwszy głosowania (poza wyborami prezesa i członków izbowych organów) odbywały się drogą elektroniczną. Obrady rozpoczęło 178 delegatów, czyli 85,99 proc. z 207 uprawionych do głosowania. Taki stan liczebny podała przed godziną 12.00 Komisja Mandatowa, ogłaszając kworum. Frekwencja do końca obrad była wysoka.

Pierwszego dnia delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności poszczególnych organów Izby: Rady, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 i przyjęli je. Następnie zdecydowaną większością głosów Zjazd udzielił absolutorium ORL Warszawie za lata 20132017. Przyjęto również budżet na rok 2018.

XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Warszawie 2

W części sprawozdawczej Jarosław Biliński podsumował akcję protestacyjną Porozumienia Rezydentów i Porozumienia Zawodów Medycznych w latach 20172018.

Najważniejszym punktem obrad był wybór prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej. Zgłoszono dwóch kandydatów: Łukasza Jankowskiego, członka ORL VII kadencji i wiceprezesa Porozumienia Rezydentów OZZL, oraz ustępującego prezesa ORL Andrzeja Sawoniego. Obaj przedstawili swoje programy na VIII kadencję.

Łukasz Jankowski powiedział, że chciałby działać na rzecz większej identyfikacji lekarzy z samorządem i wykorzystania potencjału Izby do obrony ich praw oraz dobrego imienia. Zwracał uwagę na potrzebę zwiększenia wpływu Izby na decyzje władz administracyjnych i kształtowanie polityki zdrowotnej.

Andrzej Sawoni mówił o kontynuowaniu działań rozpoczętych w VII kadencji, a także o nowych projektach obejmujących seniorów (finansowanie przychodni geriatrycznej) i młodych członków samorządu (stypendia dla kształcących się podyplomowo). Deklarował również chęć przekształcenia budżetu Izby z historycznego na zadaniowy.

Po prezentacjach wywiązała się ożywiona dyskusja. Warto podkreślić, że mimo różnic programowych, kandydaci deklarowali wolę współpracy po wyborach i wspólnych działań na rzecz samorządu. W tajnym głosowaniu na prezesa ORL w Warszawie udział wzięło 191 delegatów. Andrzej Sawoni uzyskał 86 głosów, Łukasz Jankowski 104. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Dziękując za okazane zaufania, Łukasz Jankowski powiedział: „Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za nasz samorząd, nasza troska o dobrą opinię środowiska ujawniła się w dyskusji i – mam nadzieję – będzie ujawniała się w dalszej działalności. Dziękuję także mojemu zespołowi, bez jego pracy nie byłaby możliwa przemiana pokoleniowa. Jestem otwarty na współpracę z każdą osobą, którą Zjazd wybierze na stanowisko członka Okręgowej Rady Lekarskiej, niezależnie od wieku, doświadczenia. Liczę na kompetencje i zaangażowanie każdego. Chcę działać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Uchwaliliśmy budżet na 2018 r. W Izbie toczą się dobre projekty, trzeba je prowadzić dalej. Zespół obsługi administracyjnej działał sprawnie, na dobrym poziomie, chcę z doświadczeń pracowników czerpać. Proszę także o 100 dni”

Jedyna kandydatka na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Ewelina Bobek-Pstrucha, została wybrana większością głosów.

XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Warszawie 3

W drugim dniu Zjazdu wybrano członków pozostałych organów Izby oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Zjazd zatwierdził nowy regulamin Okręgowej Rady Lekarskiej, natomiast odrzucił projekt regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Ustalono, że powstanie nowy, opracowany przy udziale nowej OKR. Delegaci dyskutowali również o sprawach formalnych związanych z regulaminem, liczbą członków organów, terytorialnego parytetu wyborczego. Postanowiono, że aktualnym problemom merytorycznym zostanie poświęcona odrębna konferencja.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zaplanowanych na trzy dni, Zjazd zakończono 6 kwietnia 2018 r.

Tradycyjnie Zjazd miał część uroczystą, w której uczestniczyli zaproszeni goście. Przybyli m.in. poseł RP Krzysztof Ostrowski, marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, samorządów zawodowych, uczelni i naukowych towarzystw medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia. Zasłużonym lekarzom wręczono odznaczenia. Bohdan Marian Zajączkowski otrzymał państwowy „Złoty Medal za długoletnią służbę”, a Maria Danielska-Klimek i Ewa Gałecka odznaczenia samorządu lekarskiego „Laudabilis”. Wręczono także Medale im. prof. Jana Nielubowicza i Medal im. Jerzego Moskwy. Trzej członkowie ustępującej ORL w Warszawie: Andrzej Sawoni, Mieczysław Szatanek i Andrzej Włodarczyk, zostali uhonorowani odznaczeniami Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie „Nobilis et laudabilis” wręczonymi przez prof. Andrzeja Matyję. Uroczystą część Zjazdu uświetnił występ chóru OIL w Warszawie „Medicantus”.

dim, PULS

 

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie