13 kwietnia 2018

Sejm uchwalił ustawę dot. upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego

Za nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym głosowało 258 posłów, 154 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

Ustawa stanowi, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, zakończą się 31 grudnia 2018 r.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała w piątek w Sejmie, że Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego zadeklarował zabezpieczenie świadczeń na terenie kraju. Podkreśliła jednocześnie, że w ustawie przewidziano sytuację niezgłoszenia się w pierwszym postępowaniu podmiotów, które chciałyby zabezpieczyć świadczenia na danym obszarze. Założono, że w kolejnym postępowaniu będą mogły zgłosić się podmioty prywatne. „Ustawa przewiduje, że podmioty prywatne będą w takiej sytuacji udzielać świadczeń przez okres dwóch lat” – powiedziała.

Szczurek-Żelazko podkreśliła, że argumentem przemawiającym za upaństwowieniem systemu jest m.in. ścisła współpraca z innymi służbami ratowniczymi, np. strażą pożarną i policją.

Jak mówiła wiceminister, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem państwa, a sprawny system ratownictwa medycznego – gwarantujący jakość i ciągłość świadczeń – jest jego elementem.

„Ratownictwo spotkało się w ostatnim czasie z wieloma problemami, związanymi m.in. z tym, że świadczenia były udzielane przez podmioty, dla których organem tworzącym nie był samorząd bądź inne instytucje publiczne” – wskazała. Jak wyliczała, np. w Rawie Mazowieckiej podmiot prywatny „z dnia na dzień, z godziny na godzinę” zrezygnował z udzielania świadczeń; podobnie w województwie lubelskim, gdzie podmiot prywatny jest postawiony w stan likwidacji.

„Potencjał jaki jest w publicznych podmiotach – dysponentach zespołów ratownictwa medycznego jest wystarczający aby zabezpieczyć funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie całego kraju” – zapewniła wiceminister.

Obowiązująca obecnie regulacja, dotycząca systemu ratownictwa weszła w życie w styczniu 2007 r. Nowelizacja – jak wyjaśnia MZ – wynika z analizy funkcjonowania systemu PRM i dotyczy także dyspozytorni medycznych. W ciągu ostatnich sześciu lat liczbę dyspozytorni medycznych zredukowano z 338 w 2011 r. do 42 na początku ostatniego kwartału 2017 r. Docelowo, od 1 stycznia 2028 r. na każde województwo będzie przypadała jedna dyspozytornia medyczna (z wyjątkiem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie przewiduje się po dwie dyspozytornie medyczne).

Regulacja powiększa też katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych o osoby udzielające pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Ma to, jak uzasadnia MZ, zapobiegać sytuacjom, w których osoby wzywające karetkę oraz pacjenci szpitalnych oddziałów ratunkowych i osoby im towarzyszące bezkarnie znieważają, grożą lub fizycznie atakują personel medyczny.

Przegłosowana w piątek nowela dotycząca Państwowego Ratownictwa Medycznego była jednym z ich postulatów ratowników medycznych, którzy protestowali domagając się podwyżek i zmian systemowych.

Porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami zawarte w lipcu ubiegłego roku zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia – wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat – o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych informował, że nie wszyscy ratownicy otrzymali obiecane pieniądze i zapowiadał akcję strajkową, jeśli rząd nie dotrzyma ustaleń. W ubiegłorocznym porozumieniu minister zobowiązał się także, że podejmie wszelkie działania, aby została uchwalona tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM), która zakłada upaństwowienie tego systemu.

Szef MZ Łukasz Szumowski zobowiązał się do prawnego zagwarantowania ratownikom wypłaty dodatków, które obiecał im poprzedni szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. Podnosił, że państwo musi zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a wolna konkurencja w kontraktowaniu świadczeń ratownictwa niesie ryzyko. Wskazywał, że upaństwowienie systemu jest od dawna w programie PiS. (PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie