18 kwietnia 2018

MZ: zespół „Efekt Zdrowie” opracuje koncepcję naprawy efektywności systemu

Wypracowanie koncepcji poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia, w szczególności optymalizacji procesów, e-usług oraz tzw. Business Intelligence – to główne zadania zespołu „Efekt Zdrowie”, który został powołany w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego zostało opublikowane we wtorek. Zespół ma być rozwiązany po wypracowaniu koncepcji.

Pracami zespołu ma kierować minister Łukasz Szumowski jako przewodniczący. Jego zastępcą został wiceminister Janusz Cieszyński. W komitecie zespołu znaleźli się: Piotr Alicki, Robert Trętowski, Adam Marciniak, Maciej Wyszoczarski i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych Maciej Miłkowski.

W zespole pracować będą także m.in. zastępca dyrektora do spraw medycznych w NFZ Michał Dzięgielewski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcin Węgrzyniak, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Paweł Maryniak i Tomasz Piechula.

W pracach zespołu w zależności od potrzeb będą mogły uczestniczyć również inne osoby, niebędące jego członkami, bez prawa głosu. Przewodniczący może zlecać opracowanie ekspertyz, opinii lub analiz na potrzeby prac zespołu, ale decyzja ta może być podjęta pod warunkiem dostępności pieniędzy w planie finansowym Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

W zarządzeniu wskazano ponadto, że przewodniczący może powoływać zespoły robocze i wskazywać ich liderów. Zespół ma obradować na posiedzeniach w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub innym wskazanym miejscu. Zespół ma działać kolegialnie. Ustalenia, wnioski i opinie zespołu i zespołów roboczych będą przyjmowane w drodze konsensusu. W razie jego braku decydujący głos będzie miał przewodniczący.(PAP)

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie