6 sierpnia 2018

RODO – szkolenie online

Z dniem 25 maja 2018 roku dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r. zastępuję tzw. RODO, czyli  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Przepisy te są przede wszystkim wynikiem ewolucji obowiązujących już wcześniej regulacji, jednakże ww. dokument  nakłada na przetwarzających dane, czyli również lekarzy i lekarzy dentystów, szereg nowych przepisów, dostosowanych do aktualnego rozwoju procesów technologicznych i informatycznych.

Poniżej udostępniamy szablony dokumentacji oraz materiał szkoleniowy video, które mogą Państwu posłużyć przy dostosowaniu praktyki lekarskiej do przepisów z zakresu RODO. Dostosowanie szablonów do warunków danej praktyki wymaga samodzielnej, pogłębionej analizy co do prowadzonych czynności przetwarzania danych, stosowanych zabezpieczeń fizycznych i logicznych tych danych, zakresu osób dopuszczonych do przetwarzania oraz ich uprawnień. Zbyt pobieżne zaadoptowanie udostępnionej dokumentacji może zostać uznane za niewystarczające z punktu widzenia organu nadzorczego.

Przypominamy, że to Administrator danych w podmiocie leczniczym/ praktyce lekarskiej odpowiada za ostateczny kształt dokumentów i organizacji systemu. Udostępniane szablony mają charakter pomocniczy i nie muszą po ich ostatecznej edycji przez Państwa stanowić  gwarancji wypełnienia wszystkich obowiązków w zakresie RODO.

Materiały powstały jako wynik pracy  Zespołu roboczego działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść pobranych załączników oraz ich zastosowanie w poszczególnych praktykach lekarskich.

Zamieszczone materiały zostały sporządzone na stan prawny z dnia 25 maja 2018 r.

Oświadczam, że jestem lekarzem/lekarzem dentystą, członkiem Warszawskiej Izby Lekarskiej
Oświadczam że jestem świadomy, że to Administrator danych w podmiocie leczniczym/ praktyce lekarskiej odpowiada za ostateczny kształt dokumentów i organizacji systemu, a udostępniane szablony mają charakter pomocniczy i nie muszą po ich ostatecznej edycji stanowić  gwarancji wypełnienia wszystkich obowiązków w zakresie RODO. Nie mogą również stanowić podstawy roszczeń wobec Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Zobowiązuję się do użycia niniejszej dokumentacji wyłącznie w mojej praktyce zawodowej oraz do nierozpowszechniania tej dokumentacji
Zawartość dostępna po zalogowaniu
Zaloguj
Utwórz konto

 

Inne przydatne linki:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych:
https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/727.pdf

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/757.pdf

Projekt kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia:
http://www.rodowzdrowiu.pl/

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie