2 sierpnia 2018

Organizacje lekarskie zaniepokojone brakiem działań na rzecz poprawy ochrony zdrowia

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie brakiem wystarczających działań zmierzających do poprawy ochrony zdrowia w Polsce – napisali przedstawiciele organizacji lekarskich w oświadczeniu „Warunki pracy i kształcenia lekarzy w Polsce”.

1 sierpnia odbyło się spotkanie samorządu lekarskiego i różnych organizacji skupiających lekarzy m.in. Porozumienia Rezydentów OZZL. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zamieścili na facebookowym profilu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza stanowisko ustalone na spotkaniu, zatytułowali je: „Warunki pracy i kształcenia lekarzy w Polsce”.

Autorzy zaznaczyli, że mając świadomość „nadchodzącej katastrofy w ochronie zdrowia” przedstawiciele największych organizacji reprezentujących wszystkich lekarzy „wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem wystarczających działań zmierzających do poprawy ochrony zdrowia w Polsce”.

„Rażącym tego przykładem jest fakt, iż do dziś prezydent RP nie podpisał nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mającej być doraźnym rozwiązaniem niektórych palących problemów. Przypominamy, że jej zapisy miały wejść w życie 1 lipca 2018 r.” – czytamy w oświadczeniu. W ocenie jego autorów, w zapisach tej ustawy nie uwzględniono najważniejszych postulatów środowiska lekarskiego: przeznaczenia przynajmniej 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia, zgodnego z oczekiwaniami środowiska uregulowania kwestii dyżurów medycznych i warunków pracy, bezpiecznych zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej oraz kompleksowego uregulowania kwestii wynagrodzeń wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów. „Dalsze ignorowanie głosu lekarzy doprowadzi do już istniejącego realnego zagrożenia zdrowotnego obywateli RP” – ocenili.

Przedstawiciele organizacji zrzeszających lekarzy zaznaczyli, że Polska stoi w obszarze zdrowia przed wieloma wyzwaniami m.in. brakiem spójnych planów reformy ochrony zdrowia, wzrostem zapotrzebowania na usługi medyczne w związku ze starzeniem się społeczeństwa i niedoborem kadry medycznej i kadr lekarskich. Jak czytamy w oświadczeniu, w odpowiedzi na to podczas pierwszej debaty środowisk lekarskich ustalono cele strategiczne m.in. ocenę porozumienia ministra zdrowia z porozumieniem rezydentów OZZL z 8 lutego 2018 r., zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, stworzenie planu działania na lata 2018-2020 mającego na celu reformę ochrony zdrowia, stworzenie planu działania zwiększającego liczebność kadry lekarskiej oraz stworzenie planu postępowania poprawiającego wizerunek lekarza.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że w oczekującej na podpis prezydenta ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w niektórych innych ustawach znalazło się „kilka istotnych odstępstw” od treści porozumienia zawartego przez ministra zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL. Zapisy o przeznaczaniu odpowiedniego odsetka PKB na ochronę zdrowia poszerzono o odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfiklacji i koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Dodatkowo – jak zaznaczyli – ustawa nie reguluje kwestii dyżurów medycznych oraz zawiera sprzeczne z treścią porozumienia zapisy w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.

Zdaniem autorów oświadczenia, planowany wzrost wydatków na opiekę zdrowotną jest „dalece niewystarczający”. „Należy w jak najszybszym tempie osiągnąć wskaźniki rozwiniętych krajów Europy, tj. niezwłoczne minimum 6,8 proc. PKB publicznych nakładów na system ochrony zdrowia oraz 9 proc. PKB maksymalnie w ciągu dekady” – podkreślili.

W związku z powyższym – jak napisali autorzy oświadczenia – przedstawiciele organizacji lekarskich deklarują „podjęcie wspólnych, niezbędnych działań prowadzących do realnych zmian w ochronie zdrowia”. „Jednocześnie przedstawiciele organizacji lekarskich (…) informują o potrzebie kontynuacji dialogu w tak szerokiej formule reprezentującej maksymalnie dużą liczbę lekarzy, celem dalszego wywierania wpływu na rządzących” – zakończyli autorzy oświadczenia.(PAP)

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie