8 sierpnia 2018

Statystyki stażowe w pytaniach i odpowiedziach

Lekarki i Lekarze stażyści OIL w Warszawie, prezentujemy wiadomości oraz statystyki stażowe w pytaniach i odpowiedziach. Chcielibyśmy nie tylko zaspokoić Państwa ciekawość, ale również umożliwić zapoznanie się z przejrzystym algorytmem całego procesu.

1. Ile osób aplikowało w tym roku na staż?
530 lekarzy oraz 156 lekarzy dentystów.
2. Ilu z nich kończyło WUM, a ilu inne uczelnie?
Lekarze WUM 389, inne uczelnie 141.
3. Ile mamy miejsc stażowych w szpitalach w Warszawie?
256 miejsc.
4. Ile mamy wszystkich miejsc stażowych w szpitalach z terenu OIL w Warszawie?
530.
5. Ile osób miało przyznane dodatkowe punkty za publikacje?
Wg Głównej Biblioteki Lekarskiej 138 lekarzy.
6. Ilu lekarzy złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie przyznania miejsca stażowego?
121.
7. Dlaczego osoby z niższą średnią dostały się do niektórych szpitali poza Warszawą i wyprzedziły osoby z wyższą średnią (Pruszków, Grodzisk)?
Zgodnie z § 1 pkt. 5 uchwały nr 19/P-VII/18 z dnia 16 marca 2018r. ORL w Warszawie: lekarze zameldowani na obszarze odpowiedniego powiatu są kierowani w pierwszej kolejności do odbycia stażu w jednostce przypisanej do danego powiatu.
8. Jakie było kryterium przydzielania szpitali poza Warszawa osobom, które nie dostały się do żadnego z wybranych przez siebie szpitali?
Lekarze zostali przydzieleni do poszczególnych szpitali wg decyzji Komisji ds. Stażu Podyplomowego. Lekarzy zameldowanych w Warszawie staraliśmy się kierować do szpitali położonych tym bliżej Warszawy/z tym lepszym dojazdem z Warszawy im wyższa była ich średnia ocen po uwzględnieniu rekomendacji.
9. Czy osoby z WUM były traktowane priorytetowo?
Nie.
10. Czy można dostać się na staż poza listą, bez uwzględnienia kryterium średniej? Kto o tym decyduje? Czy w tym roku były takie przypadki?
Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały nr 19/P-VII/18 z dnia 16 marca 2018r. ORL w Warszawie:
(…) W uzasadnionych przypadkach, w których istotną rolę odgrywają inne, udokumentowane zdarzenia dotyczące stałego miejsca zamieszkania, warunkujące skierowanie lekarza do odbycia stażu na zasadach innych niż określone w § 2-3, lekarz stażysta, na swój wniosek, może zostać skierowany przez Prezydium ORL do odbycia stażu w uprawnionym podmiocie ustalonym z pominięciem kryteriów określonych w § 3.
W tym roku Komisja ds. Stażu Podyplomowego pozytywnie rozpatrzyła 5 podań dotyczących lekarek, absolwentek WUM, wychowujących dzieci < 3 roku życia. Ostateczna decyzja odnośnie skierowania lekarzy do odbycia stażu w odpowiednich podmiotach zostanie podjęta przez Prezydium ORL.
11. Czy są miejsca „specjalne” na stażu?
Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 19/P-VII/18 z dnia 16 marca 2018r. ORL w Warszawie: Na wniosek Prezesa ORL w Warszawie, w oparciu o opinię Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie kieruje nie więcej niż 5 lekarzy do odbywania stażu podyplomowego w SP CSK przy ul. Banacha 1a z pominięciem kryteriów określonych w § 3.
W tym roku nie wpłynął wniosek Prezesa ORL odnośnie skierowania lekarzy do odbycia stażu zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały.
12. Ilu lekarzy zrezygnowało z przyznanych miejsc stażowych?
Komisja ds. Stażu Podyplomowego przyjęła 7 rezygnacji z miejsc stażowych z powodu zmiany decyzji lekarzy o przynależności do OIL w Warszawie.

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie