25 października 2018

12 listopada 2018 r. – czas świętowania, pracy czy może jeden wielki problem?

 

Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Matyja wyrażają sprzeciw wobec ustawy o 12 listopada 2018 r.

 

STANOWISKO

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

W związku z uchwaleniem przez Sejm dnia 23 października 2018 roku ustawy o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającej 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy, jako przedstawiciele samorządu lekarskiego, chcielibyśmy wyrazić nasz sprzeciw. Rocznica odzyskania niepodległości jest dniem wyjątkowym dla wszystkich Polek i Polaków. Wiele pokoleń walczyło o niezależność i dobrobyt naszego kraju. Byli wśród nich także lekarze. Dlatego trudno nam zaakceptować fakt, że wspomniana ustawa wyklucza z obchodów m.in. środowisko lekarskie poprzez zgłoszenie poprawki nr 3 dotyczącej art. 4 w brzmieniu: „Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według  zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.”.

Nie zamierzamy wydłużać i tak przesadnie długich kolejek – nie pozbawimy pacjentów opieki lekarskiej.

Pragniemy wyrazić nasze wątpliwości dotyczące proponowanego w ustawie rozwiązania. Dla poprawnego funkcjonowania opieki zdrowotnej potrzebna jest praca nie tylko lekarzy, ale też pozostałych pracowników placówek medycznych, m.in. diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i salowych, jak również pracowników administracyjnych. Jest dla nas niezrozumiale, dlaczego ustawodawcy dyskryminują pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia względem pozostałych grup.

Kolejna wątpliwość związana jest z aspektem ekonomicznym. Szpitale wciąż mają problemy z wypłatą środków pochodzących z lipcowej podwyżki wynikającej z nowelizacji ustawy przyjętej 24 sierpnia 2018 roku. Obawiamy się, czy w tej sytuacji pracownicy wykonujący swoje obowiązki w dzień wolny od pracy otrzymają odpowiednią rekompensatę finansową.

Przypominamy politykom, że pracownicy ochrony zdrowia są pełnoprawnymi obywatelami państwa polskiego, którzy poza obowiązkami posiadają także prawa. W obecnym kształcie ustawy prawa te są ignorowane.

 

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, planujemy zorganizować warsztaty plastyczno-edukacyjne „100-lecie Odzyskania Niepodległości”, w czasie których będzie możliwość pozostawienia swoich dzieci pod opieką nauczyciela/przedszkolanki/opiekuna na określony czas w miejscu dostosowanym do potrzeb dzieci.

Wszystkich zainteresowanych rodziców-lekarzy prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach pod numerem telefonu 22 54 28 348.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie