31 października 2018

Senat WUM uchwalił program konsolidacji i restrukturyzacji szpitali

W poniedziałek Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwalił program operacyjny konsolidacji i restrukturyzacji trzech warszawskich szpitali. Jednocześnie wskazano na konieczność wypracowania w dalszych konsultacjach społecznych szczegółowych rozwiązań.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) 21 maja podjął uchwałę o połączeniu trzech szpitali w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Scalone zostaną: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (SKDJ) przy ul. Lindleya. Nowy podmiot ma zacząć działać od 1 stycznia 2019 roku.

W poniedziałek Senat WUM pozytywnie zaopiniował kierunki działań określone w Programie operacyjnym konsolidacji i restrukturyzacji na lata 2018-2028. Jednocześnie wskazano na konieczność wypracowania w dalszych konsultacjach społecznych szczegółowych rozwiązań. Za uchwałą głosowało 43 senatorów, przeciw było 7, dwóch wstrzymało się od głosu.

Zdaniem władz WUM konsolidacja trzech szpitali jest konieczna ze względu na problemy finansowe konsolidowanych placówek, bo ich zadłużenie w sierpniu wynosiło 815 mln zł. Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury ma 365 mln długu, Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha – 265 mln, a Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – 184 mln zł.

Władze WUM zapewniają, że konsolidacja jest bezpieczna dla pacjentów. W piśmie wystosowanym przez WUM czytamy, że „szpitale pozostaną, co najmniej w okresie przejściowym, odrębnymi zakładami leczniczymi, działającymi w ramach jednego podmiotu leczniczego, tj. UCK WUM” z zachowaniem dotychczasowych nazw placówek. Każda z nich będzie miała odrębne kontrakty z NFZ, a ponadto ta nowa struktura „pozwala na zachowanie autonomii jednostek w zakresie medycznym, poprzez pozostawienie decyzyjności i odpowiedzialności w trzech szpitalach, co wyraża się zachowaniem zastępcy dyrektora ds. medycznych oraz naczelnej pielęgniarki na poziomie poszczególnych trzech szpitali”.

W piśmie czytamy też, że konsolidacja w ramach UCK WUM obszarów trzech łączonych placówek: administracji, zaopatrzenia, apteki szpitalnej, diagnostyki laboratoryjnej i patomorfologii następować będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramami działań, po weryfikacji efektywności ekonomicznej proponowanych rozwiązań i wypracowaniu rozwiązań skutkujących co najmniej utrzymaniem dotychczasowej jakości świadczeń diagnostycznych i działalności dydaktycznej. W ustalaniu nowej struktury czynny udział będą brali kierownicy komórek organizacyjnych szpitali i przedstawiciele WUM, szczególnie w tych obszarach, w których realizowana jest dydaktyka w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Niezbędna może okazać się zmiana organizacji pracy w komórkach medycznych, jednak, jeśli do niej dojdzie, będzie następowała etapowo, a poprzedzona zostanie konsultacjami i analizami potrzeb i możliwości w związku z realizacją celu nadrzędnego jednostki, jakim jest wzrost przychodów z działalności podstawowej przy utrzymaniu optymalnych wskaźników kosztowych, jak podkreślono w stanowisku WUM. Ewentualne zmiany nastąpią bez narzuconej odgórnie etatyzacji poszczególnych komórek organizacyjnych UCK WUM i bez odgórnego wskazywania pionów dyżurowych podlegających likwidacji lub łączeniu.

Poparty przez Senat WUM program jest doprecyzowaniem na poziomie operacyjnym założeń przyjętych przez senat uchwałą z 21 maja 2018 roku w sprawie połączenia trzech samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których WUM jest podmiotem tworzącym, w UCK WUM. Program przedstawiony Senatowi WUM poprzedzony został analizą uwag zgłoszonych przez przedstawicieli rad ordynatorów, rad społecznych, zakładowych organizacji związkowych, pracowników naukowych WUM i pracowników konsolidowanych podmiotów leczniczych.

Szumowski, proszony we wtorek o komentarz do decyzji WUM, przypomniał, że uniwersytety mają autonomię i wolność zarówno badań, jak i zarządzania majątkiem.

„W tej chwili do ministerstwa nie trafiły informacje szczegółowe dotyczące tej konsolidacji, aczkolwiek oczywiście o konsolidacji rozmawialiśmy wielokrotnie z rektorem” – powiedział minister. Zwrócił uwagę, że „jest to próba restrukturyzacji bardzo, bardzo zadłużonych szpitali”.

„Gdy w tej chwili pojawiły się protesty, oczywiście będę rozmawiał z rektorem, ale przypominam, że to jest autonomiczna decyzja uniwersytetu” – dodał. (PAP)

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie